Iranian Agriculture News Agency

مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری خبر داد:

دکتر فرشید شبانی مدیر حفظ نباتات استان چهارمحال و بختیاری افزود :رزمایش مقابله با بیوتروریسم در زمینه " مبارزه با عرضه خارج از شبکه سموم دفع آفات نباتی" در چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

برگزاری رزمایش مقابله با عملیات بیوتروریسم در چهارمحال و بختیاری

 به گزارش خبرنگار ایانا در استان چهارمحال و بختیاری،دکتر فرشید شبانی مدیر حفظ نباتات استان افزود:این سناریو با اهداف آشنایی با تهدیدات جنگ نوین (بیوتروریسم) و روش‌های مقابله با آن در راستای ارتقاء سطح دانش و آمادگی کارکنان و اقدامات مقابله ای در مواجهه با اینگونه حوادث در مراکز عرضه سموم دفع آفات نباتی استان برگزار شد.

بیوتروریسم، بهره‌گیری از عوامل زیستی مختلف به ‌منظور ایجاد ترس و وحشت و استفاده از عوامل بیولوژیک اعم از باکتری‌ها، ویروس‌ها، انگل‌ها و فرآورده‌های آن‌ ها در جهت اهداف خصمانه است و به عبارتی دیگر بیوتروریسم سوء استفاده از عوامل باکتریایی، ویروسی، انگلی یا فرآورده‌های آن‌ها به ‌منظور ارعاب یا هلاکت انسان‌ها(بیوتروریسم پزشکی) یا آلودگی و نابودی گیاهان یا دام‌ها (بیوتروریسم کشاورزی )است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید