Iranian Agriculture News Agency

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان تاکید کرد:

اجرای انتقال یافته های تحقیقاتی، ایجاد تحولی شگرف در بخش کشاورزی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، در حاشیه مراسم انتقال یافته های تحقیقاتی،گفت: اگر یافته های علمی و تحقیقاتی به خوبی در بخش کشاورزی به کار گرفته شود، شاهد تحولی شگرف در این بخش خواهیم بود.

اجرای انتقال یافته های تحقیقاتی، ایجاد تحولی شگرف در بخش کشاورزی

به گزارش خبرنگار ایانا در استان چهارمحال وبختیاری، حسین برزگر،ادامه داد:ظرفیت خوب تولید دانش فنی در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان و وجود یافته تحقیقاتی کاربردی، ضرورت انتقال به موقع این دانش را به کشاورزان استان، صدچندان، می سازد.

برزگر،بیان کرد: هدف از اجرای این مراسم، انتقال و ترویج یافته های تحقیقاتی بین کارشناسان، ‌مروجان و بهره برداران و نیز آگاهی یافتن مستمر کارکنان ترویج، ‌اجرا و بهره برداران پیشرو از طرح ها ویافته های تحقیقاتی کاربردی بخش شیلات و کشاورزی و زیربخش های مرتبط با آنها و درراستای تقویت و انسجام ارتباط متقابل تحقیقات و ترویج کشاورزی است.

وی، گفت:با وجود اینکه طی یک دهه اخیر 30 درصد منابع آبی تحویلی به بخش کشاورزی کاهش یافته ولی خوشبختانه بیش از 55  درصد میزان تولید محصولات کشاورزی افزایش یافته است وتولیدات در بخش کشاورزی استان به بیش از 1 میلیون 600هزار تن رسیده است که این موضوع نشان دهنده نقش تولید وبکارگیری یافته های تحقیقاتی جدید در این بخش است.

 رییس سازمان جهاد کشاورزی استان،ادامه داد:با توجه به تغییراتی که درحوزه غذا اتفاق افتاده است باید جهت گیری ورویکردهای تحقیقاتی با این تغییرات تطبیق پیدا کند ودامنه تحقیقات وتنوع دراین بخش با کمک یافته های علمی مراکز دیگر در سطح جامعه گسترش پیدا کند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید