Iranian Agriculture News Agency

توسعه شهری در اراضی کشاورزی برزگترین چالش خاک در استان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری،در همایش بزرگداشت روز جهانی خاک، گفت:بزرگترین چالش در حوزه خاک در استان، توسعه شهری در اراضی کشاورزی مرغوب است.

توسعه شهری در اراضی کشاورزی برزگترین چالش خاک در استان

به گزارش خبرنگار ایانا در استان چهارمحال وبختیاری،حسین برزگر رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری،بیان کرد: ۲۵۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی مرغوب دراستان داریم که از این میزان ۷۰ هزار هکتار درحریم شهرها و۲۰ هزار هکتاردر حریم راه‌ها قرار دارد که متاسفانه باعث ایجاد محدودیت درتوسعه کشاورزی کمی می شود وافزایش میزان تولیدات فقط از طریق افزایش در واحد سطح وافزایش کیفی مقدور می باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی ،  بر چاره اندیشی در فرایندها وساختارها جهت کاهش توسعه شهرها در اراضی کشاورزی مرغوب، تاکید کرد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید