Iranian Agriculture News Agency

نویسنده کتاب برنامه ریزی راهبردی ارتباطی در روابط عمومی، در حاشیه اولین دوره تخصصی فنون ورویکر دهای روابط عمومی های استان، گفت: دشمن دنبال انتشار یاس ونا امیدی در جامعه کشورمان است که مدیران روابط عمومی با ایجاد امید ونشاط در جامعه باید این نقشه شوم دشمنان را خنثی کند.

مدیران روابط عمومی ها با امید آفرینی در جامعه نقشه شوم دشمنان را خنثی کنند

به گزارش خبرنگار ایانا در استان چهار محال و بختیاری، نویسنده کتاب برنامه ریزی راهبردی ارتباطی در روابط عمومی، در حاشیه اولین دوره تخصصی فنون ورویکر دهای روابط عمومی های استان، گفت: دشمن دنبال انتشار یاس ونا امیدی در جامعه کشورمان است که مدیران روابط عمومی با ایجاد امید ونشاط در جامعه باید این نقشه شوم دشمنان را خنثی کند.

حمید شکری، ادامه داد: دنیای ارتباطات بر پایه اصول رمز گذاری و رمز گشایی نهاده شده است ومدیران روابط عمومی باید قادر باشند خوب رمز گذاری و رمز گشایی کنند وبا شناسایی کوچکترین علائم ونشانه های ایجاد یاس و نا امیدی در جامعه، نقشه دشمنان را خنثی کنند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید