Iranian Agriculture News Agency

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: برداشت بادام از بادامستان‌های استان آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود امسال 14 تا 15 هزار تن بادام از باغات استان بدست بیاید.

پیش بینی برداشت 15 هزارتن بادام در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار ایانا در استان چهارمحال و بختیاری، ابراهیم شیرانی مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری در جمع خبرنگاران استان، اظهار کرد: در حال حاضر حدود 16 هزار و 500 هکتار باغات بادام آبی در استان وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه از این میزان باغستان بادام حدود 14 هزار بارور است، افزود: پیش‌بینی تولید بادام امسال بیش از 23 هزار تن است ولی با توجه به دو واقعه سرمازدگی در فروردین و اردیبهشت ماه درصد زیادی از باغات استان به‌ویژه بادام که رقم زود گل است دچار سرمازدگی شدند.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود امسال 14 تا 15 هزار تن بادام از باغات استان بدست بیاید.

شیرانی عنوان کرد: عمده ارقامی که در چهارمحال و بختیاری کشت می‌شوند، ارقام مامایی، ربیع، شاهرود و سنگی است.

وی خاطرنشان کرد: در دهه 70 عمده رقم کشت شده در سطح باغات چهارمحال و بختیاری سفید بود که قیمت این رقم بادام تقریبا سه برابر رقم مامایی بوده است اما با توجه به ورود صادرکنندگان و صادرات رقم مامایی هم یانک عمده محصولات تولید شده نوع بادام مامایی است.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: در بخش‌هایی از استان که احتمال سرمازدگی وجود دارد، کشت رقم‌های دیر گُل بادام در حال توسعه است.

شیرانی بیان کرد: در یک باغ به صورت پایلوت و الگویی، تقریبا 65 رقم امیدبخش بادام از ارقام مختلف بادام در سراسر کشور در شهرستان بن در حال کشت است تا رقم‌هایی که دیر گل ده هستند شناسایی و به عنوان جایگزین رقم‌های فعلی در دو سال آینده معرفی شوند تا مورد استفاده باغداران قرار گیرد.

وی با بیان اینکه چهارمحال و بختیاری به لحاظ رقم آبی بادام کشت شده در سطح کشور اول است، تاکید کرد: استقرار ایستگاه بادام تحقیقات بادام کشور در استان، وجود هیات علمی و محقیقن قوی در این بخش، سنتی بودن کشت بادام، حضور تجاری که در این حوزه ورد کردند، وجود شهرک صنعتی بادام در شهرستان سامان و... ازجمله مزایای این استان در زمینه محصول بادام هستند.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری افزود: زیرساخت‌های اولین شهرک تخصصی بادام در شهرستان سامان با پیشرفت 90 درصد رو به اتمام است که اگر این کار انجام شود از ابتدای سال آینده غرفه‌های این شهرک به متقاضیان واگذار می‌شود که عملیاتی همچون پوست کندن بادام، سورتینگ و... در آن پیش‌بینی شده است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید