Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اردل، از بازدید و سرکشی فروشگاه عرضه سموم در شهرستان جهت مقابله با آفت کش های تقلبی وغیر مجاز،خبرداد.

رصد و پایش فروشگاه عرضه سموم در شهرستان اردل

به گزارش خبرنگار ایانا در استان چهارمحال و بختیاری، سعید خسروی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اردل، گفت: بازدید و سرکشی  فروشگاه عرضه سموم در شهرستان اردل جهت مقابله با آفت کش های تقلبی وغیر مجاز با هدف افزایش کیفیت وضریب اطمینان شبکه توزیع آفت کش های شیمیایی بصورت مستمر درحال انجام است.

همچنین، خانم مهندس نصیری مسئول حفظ نباتات شهرستان گفت : در این بازدید بررسی های لازم در خصوص پروانه فروشندگی سموم, پروانه اشتغال به کار مسئول فنی فروشگاه ها صورت گرفت و کنترل تاریخ و قیمت سموم موجود در فروشگاه ها و همچنین فاکتورهای خرید و دفاتر فروش انجام شد.

وی در ادامه گفت: بازرسی و پایش فروشگاه¬های عرضه سموم کشاورزی با هدف مدیریت صحیح مصرف سموم و کود های شیمیایی ، کاهش آلودگی زیست محیطی  در شهرستان ادامه دارد

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید