Iranian Agriculture News Agency

مدبر جهاد کشاورزی شهرستان کیار از آغاز کشت چغندر قند در این شهرستان خبر داد و گفت تا کنون حدود ۸۰هکتاراز اراضی این شهرستان چغندر قند کشت شده است.

آغاز کشت چغندر قند در شهرستان کیار

به گزارش خبرنگار ایانا در استان چهارمحال و بختیاری، سعید داوودی نیا از آغاز کشت چغندر قند در شهرستان کیار خبر داد  و گفت: تا کنون حدود ۸۰هکتاراز اراضی این شهرستان چغندر قند کشت شده است.

داودی نیا  افزود: کشت در این شهرستان به صورت مکانیزه می باشد تا پایان اردیبهشت ماه ادامه دارد.او میانگین برداشت چغندر قند در هرهکتار را حدود ۵۰تن برآورد کرده است.

همچنین شهین شیروانی کارشناس زراعت شهرستان شرایط آب و هوایی مناسب و شبهای خنک را یکی از دلیل افزایش عیار اقتصادی چغندرقند این منطقه بیان کرد.

وی افزود : ارقام غالب مورد کشت شامل (Antek,Efesos,Isabella,Sanetta,Pantera,Ghzira) است.

 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید