Iranian Agriculture News Agency

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری از بازدید کمیته نظارت وبازرسی درشهرستان بن خبر داد.

بازدید کمیته نظارت و بازرسی از کارگزاریها و مراکز عرضه کود در شهرستان بن

به گزارش خبرنگار ایانا در استان چهارمحال و بختیاری، مسعود میرزائی گفت:در راستای دستورالعمل وکنترل ونظارت درتوزیع کودهای شیمیایی کشاورزی ونظارت بر فرایندتوزیع کودهای یارانه ای طبق صدور حواله الکترونیک  وپایش بازار در کارگزاریها وفروشگاهای غیر رسمی کودهای شیمیایی غیریارانه ای درشهرستان بن بازدید صورت گرفت.

 میرزایی تصریح کرد: نماینده موسسه تحقیقات  آب وخاک ، کارشناسان فنی شرکت وسازمان جهاد کشاورزی استان  با هماهنگی اداره تعزیرات حکومتی در شهرستان از روند  توزیع ،ثبت وتایید رسید بارنامه _ صدور حواله الکترونیک کشاورزان در سامانه پایش و حمل ونقل موجودی کودها در انبار  و همچنین داشتن  شماره ثبت ماده کودی بر روی بسته های کودی تذکرات لازم  داده شد.

وی در ادامه گفت: با توجه به شناسایی انواع مواد وعناصر موجود در کود ها و همچنین راستی آزمایی از کیفیت و برند آنها  نمونه برداری از کودهای موجود در محل فروش کارگزاریها و فروشگاهای عرضه کود جهت آنالیزوآزمون گرفته شد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید