Iranian Agriculture News Agency

​رئیس اداره تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی ملایر گفت: یکی از مهمترین برنامه هایی جهاد کشاورزی ملایر علمی کردن باغات و استفاده از روش‌های نوین به جای روش‌های سنتی است که علاوه بر بالا رفتن کیفیت محصول در رونق اقتصادی کشاورزان نیز موثر است.

اصلاح باغات انگور ملایر با روش‌های نوین با پیوند ارقام جدید تازه خوری

سید مهدی میر باقری در گفت‌وگو ایانا در  همدان  گفت: ملایر  قطب تولید انگور بوده و بیش از 11 هزار هکتار از اراضی ملایر زیر کشت انگور است که سالانه بیش از 250 تن انگور از تاکستان‌های ملایر برداشت می‌شود.

رئیس اداره تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی ملایر با اشاره به اینکه ملایر به عنوان شهر جهانی انگور در فائو ثبت شده است گفت:  یکی از مهمترین برنامه هایی ما علمی کردن باغات و استفاده از  روش‌های نوین به جای روش‌های سنتی است که علاوه بر بالا رفتن کیفیت محصول در رونق اقتصادی کشاورزان نیز موثر است.

رئیس اداره تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی ملایر با بیان اینکه در شهرستان ملایر با همکاری ایستگاه تحقیقات انگور  پیوند شاخه کاری در تعدادی از باغات انگور انجام شده گفت: در این زمینه  برنامه اصلاح باغات در اولویت قرار  گرفته که علاوه بر  کشت انگور کشمشی این محصول  به تازه خوری ارتقا پیدا کند.

وی با بیان اینکه  با استفاده از روش‌های نوین به دنبال اصلاح ارقام انگور بوده که بتوانیم بحث تازه خوردی انگور را داشته باشیم گفت:  در این زمینه 2 هزار و 400 پیوندک ارقام تجاری تازه خوردی توسط جهاد کشاورزی با همکاری ایستگاه تحقیقات انگور در سطح یک هکتار باغ به صورت پایلوت انجام شد.

وی گفت: در این زمینه با عقد قرارداد با دانشگاه پردیس تهران تعداد هشت رقم جدید  با هدف نگه داری و تکثیر انگورهای جدید به مرکز تحقیقات انگور ملایر داده شده است.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید