Iranian Agriculture News Agency

​معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی همدان گفت: از آغاز فصل برداشت گندم تاکنون ۹۰ هزار تن از این محصول به ۵۸ مرکز خرید استان تحویل شده است.

خرید تضمینی بیش از ۹۰ هزار تن گندم در همدان

شهرام پرورش در گفت و گو با ایانا در همدان، سطح زیر کشت گندم آبی این استان را ۶۸ هزار و ۵۰۰ هکتار و سطح زیر کشت گندم دیم را ۳۳۳ هزار هکتار اعلام کرد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی همدان ادامه داد: تاکنون محصول ۱۸ هزار ۸۷۸ هکتار گندم آبی و ۸۶ هزار و ۹۰۷ هکتار گندم دیم برداشت شده است.

وی با بیان اینکه فصل برداشت گندم در این استان از اوایل تیر آغاز می شود خاطرنشان کرد: سطح زیر کشت جو آبی نیز در همدان ۵۰ هزار هکتار است که محصول ۳۹ هزار هکتار برداشت شد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی همدان اظهار داشت: سطح زیر کشت جو دیم نیز ۷۶ هزار هکتار است که محصول ۷۱ هزار هکتار آن برداشت شده است.

پرورش افزود: سطح زیر کشت کلزا نیز در استان همدان یک هزار ۴۱۲ هکتار بود که تاکنون یکهزار و ۶۶۰ تن از این محصول از یک هزار و ۲۷۳ هکتار اراضی اختصاص یافته به آن برداشت و تحویل مراکز خرید شد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی همدان با بیان اینکه سطح زیر کشت غلات و کلزا در این استان ۵۲۹ هزار و ۸۳۵ هکتار است، گفت: پیش بینی می شود حدود سه هزار تن کلزا از اراضی همدان برداشت شود

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید