Iranian Agriculture News Agency

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان از اجرای طرح پایلوت تغذیه گندم در این استان خبر داد.

اجرای طرح پایلوت تغذیه گندم در استان همدان

علیرضا رنجبرضرابی در گفتگو با خبرنگار ایانا در همدان افزود:  کارشناسان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان برای ارزیابی سطح سبز و اجرای توصیه های کودی بصورت منظم از محل مزرعه پایلوت کشت گندم استان همدان بازدید بعمل می آورند.

رنجبرضرابی افزود: بعد از بارندگی های مطلوب فروردین و اردیبهشت، 3 بار نیز آبیاری انجام شده است و مرحله بعدی توصیه کودی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان در هنگام آبیاری چهارم اجرا خواهد شد .

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان گفت: طی این بازدیدها توصیه های فنی و زراعی توسط کارشناسان اعزامی به کشاورز صاحب زمین طرح پایلوت داده شد .  

در ادامه ضرابی با اشاره به اینکه شرکت های خوشه پروران زیست فناور، کشت کار سروین آسیا و تعاونی تولیدکنندگان فسفاته نیز توصیه کودی خود را به انجام رسانده اند، گفت سطح سبز همه کرت ها مطلوب و خوب ارزیابی شده و در نهایت میزان عملکرد کشت با توصیه های کودی تولید داخل هر شرکت پس از مقایسه با مزرعه شاهد مورد ارزیابی قرار می گیرد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید