Iranian Agriculture News Agency

مدیر امور عشایری استان همدان گفت: پروانه چرای صادر شده برای دام های عشایر استان همدان مربوط به سال ۶۲ بوده و از سال ۶۲ پروانه چرای دام های عشایر پالایش نشده است.

از سال ۶۲ پروانه چرای دام های عشایر پالایش نشده است

به گزارش خبرنگار ایانا در همدان، حسین محمدی در نشست خبری با اشاره به اینکه طبق آمار سرشماری سال ۸۷ عشایر استان همدان دو هزار و ۱۸۹ خانوار معادل ۱۲ هزار نفر بودند، اظهار کرد: طبق آمار سرشماری سازمان امور عشایری در سال گذشته عشایر استان همدان سه هزار و ۹۰۰ خانوار معادل ۱۴ هزار و ۵۰۰ نفر هستند.

وی با بیان اینکه به طور میانگین هر خانوار عشایر ۵ نفر جمعیت دارد، ادامه داد: عشایر استان همدان شامل چهار ایل و ۲۴ طایفه هستند.

مدیر امور عشایری استان همدان با بیان اینکه عشایر استان همدان دارای ۴۷۰ هزار رأس دام سبک و سنگین هستند، افزود: ۲۵ درصد گوشت قرمز به دست عشایر تولید می‌شود.

وی با بیان اینکه عشایر در زمینه اقتصاد مقاومتی بدون هیچگونه چشم داشتی از دولت، حرف اول را در کشور می‌زنند، بیان کرد: ۳۵ درصد صنایع دستی را عشایر تولید می‌کنند.

محمدی با اشاره به اینکه عشایر استان همدان دارای قابلیت‌های متنوعی هستند، افزود: باید با همدلی و تلاش بیشتر برای جامعه مولد عشایر بکوشیم و با خرد جمعی و توانمند سازی این جامعه مولد، گامی ماندگار در خدمت رسانی به آنها برداریم.

برای جامعه عشایر توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی کمتر مورد توجه قرار گرفته در حالی که عدالت اجتماعی در جامعه عشایر باید رعایت شود و این خواسته ما است

مدیر امور عشایری استان همدان با اشاره به اینکه هم اکنون برای عشایر بیشتر حل مسائل اقتصادی در نظر گرفته شده است ادامه داد: برای جامعه عشایر توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی کمتر مورد توجه قرار گرفته در حالی که عدالت اجتماعی در جامعه عشایر باید رعایت شود و این خواسته ما است.

وی بر لزوم ارتقا استانداردهای رفاه و عدالت در جامعه عشایر تاکید کرد و افزود: این عدالت فقط با تخصیص اعتبارات و تسهیلات مناسب محقق می‌شود.

محمدی در ادامه به نیازهای عشایر استان همدان اشاره کرد و با بیان اینکه مهمترین نیاز عشایر استان همدان مرتع است، یادآور شد: عشایر در استان همدان از ۹.۵ درصد مراتع استفاده می‌کنند.

وی با بیان اینکه استان همدان دارای چهار زیست بوم است، افزود: همچنین ۷۲ سامانه عرفی و ۱۰ سامان در استان همدان وجود دارد.

مدیر امور عشایری استان همدان در ادامه به پروانه چرای صادر شده برای دام عشایر اشاره کرد و با بیان اینکه پروانه چراها حکم سند برای عشایر را دارد که توسط منابع طبیعی صادر می‌شود، افزود: پروانه چرای صادر شده برای دام های عشایر مربوط به سال ۶۲ بوده و از سال ۶۲ پروانه چرای دام های عشایر پالایش نشده است.

وی با بیان اینکه پیگیر به روز رسانی پروانه چرا هستیم، ادامه داد: مقرر شده کارت هوشمند برای عشایر صادر و خدمات رسانی فقط برای عشایری که در دو قطب کوچ‌روی دارند، انجام شود.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید