Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان همدان با اشاره به اینکه قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، در سال 1385 با نگرشی تشویقی در جهت حفظ یکپارچگی زمین‌های کشاورزی تصویب شد ، گفت : حفظ کاربری اراضی کشاورزی شهرستان از مهمترین الویت های این مدیریت است

کاربری اراضی کشاورزی شهرستان همدان باید حفظ شود

به گزارش خبرنگار ایانا در همدان احمد قدیمی اظهار کرد: در چندسال اخیر، تا جای ممکن از تقسیم اراضی جلوگیری شده است و برای زمین‌ها حد نصاب تعیین شد. به‌نوعی که تقسیم اراضی کشاورزی و باغات به قطعات کمتر از حدنصاب‌های فنی و اقتصادی ممنوع است.

وی افزود:  در راستای صیانت ازاراضی زراعی وباغی وهمچنین جلوگیری ازتغییر کاربری های غیرمجاز از ابتدای سال تاکنون ۴۲ مورد ساخت وسازغیرمجاز دراراضی روستاهای تحت پوشش شهرستان همدان با رای قطعی مراجع قضایی درراستای اجرای قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی  تخریب ومجدد به چرخه تولید بازگشت.

قدیمی اظهار کرد: هرگونه ساخت وساز وتغییرکاربری غیرمجازدراراضی زراعی و باغی جرم محسوب گردیده واین موضوع ضمن ایجاد خسارت به واحد های تولیدی کشاورزی شهرستان ،عواقب قضایی وانتظامی جهت عاملین را نیز درپی دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان همدان درپایان  اظهارداشت: کشاورزان و بهره برداران عزیز شهرستان همدان  لازم است  قبل ازهرگونه اقدام در زمین های خود جهت کسب اطلاعات فنی و راهنمایی های لازم بمنظور کاهش هزینه های احتمالی (قضایی- انتظامی – مالی)با کارشناسان اموراراضی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مشور کند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید