Iranian Agriculture News Agency

مدیر کل هواشناسی استان همدان گفت: بر اساس پیش بینی های فصلی انجام شده برای ماه های اردیبهشت و خرداد 1399، دمای هوا و بارش استان همدان در شرایط نرمال و فراتر از نرمال برآورد شده است.

پیش بینی دما و بارش های نرمال و فرانرمال در استان همدان

سعید باقری در گفتگو با خبرنگار ایانا در همدان ر خصوص  پیش بینی دو کمیت هواشناسی بارش و دما در اردیبهشت و خرداد 1399، اظهار کرد : دو کمیت بارش و دما جزء اساسی ترین کمیت های جوی محسوب می‌شود که با نوسان و یا تغییر آنها در طول زمان، اثرات زیادی در شرایط محیطی منطقه  نظیر کشاورزی، انرژی، گردشگری، حمل و نقل و غیره ایجاد می‌کند.

باقری افزود : بر اساس پیش بینی های فصلی انجام شده در مراکز علمی داخلی و خارجی، برای ماه های اردیبهشت و خرداد 1399، بارش استان همدان در شرایط نرمال و فراتر از نرمال برآورد شده است. برای کمیت دمای هوا برخی از مراکزدمای هوا را در حد نرمال بلند مدت و برخی فراتر از آن پیش بینی کرده اند.

وی خاطر نشان کرد: منظور از نرمال، میانگین 30 ساله و یا بلند مدت کمیت است.

وی گفت : با این چشم انداز دمایی و بارشی، برآورد می شود  شرایط مطلوبی برای اموری مثل کشاورزی، مراتع، دامپروری در سطح استان فراهم باشد زیرا بارش به عنوان نعمتی خداد دادی، آب لازم را در دسترس قرار می دهد و دمای هوای در حد نرمال و یا بالاتر شرایط نور و گرما را فراهم می سازد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید