Iranian Agriculture News Agency

بدنبال افزایش میزان بارش ها رخ داد؛

مدیر کل هواشناسی همدان گفت: بعد از این که استان همدان در طی 10 سال گذشته، سال های خشکسالی زیادی را پشت سر گذاشته، سال زراعی 98-97 و سال زراعی 99-98، استان توانست دو سال پشت سر هم، تر سالی را تجربه کند.

 تر سالی در استان همدان

سعید باقری در گفتگو با خبرنگار همدان افزود: از ابتدای سال زراعی (اول مهر 98) تا تاریخ 28 فروردین 1399 میانگین بارش در سطح استان همدان 393 میلی متر بوده، که نسبت به بارش بلند مدت 41% افزایش را نشان می دهد.

وی اضافه کرد: در بین ایستگاه های هواشناسی استان، بیشترین مقدار بارش به میزان 721 میلی متر در ایستگاه بارانسجی چاشت خوره از شهرستان تویسرکان و کمترین آن به مقدار131 میلی متر در ایستگاه بارانسجی جزوان از شهرستان کبودر آهنگ ثبت شده است.

باقری افزود : در بین شهرستان های استان، میانگین بیشترین بارش مربوط به شهرستان نهاوند با 506 میلی متر و کمترین آن مربوط به شهرستان بهار با 348 میلی متر بوده است و تا تاریخ مذکور استان همدان رکورد دوازدهمین استان پر بارش کشور را کسب نموده است.

مدیر کل هواشناسی استان همدان گفت : مصرف آب  در این استان بیش از توان اقلیمی استان است که پیشنهاد می گردد در استفاده از این نعمت خدا دادی نهایت صرفه جویی به عمل آید تا برای سال های آتی و حتی دهه های بعد، استان کمتر با چالش مستقیم و غیر مستقیم کم آبی  برخورد کند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید