Iranian Agriculture News Agency

​رئیس دادگستری استان همدان از آزاد سازی 740 هکتار از اراضی ملی در سال گذشته استان خبرداد.

740هکتار از اراضی منابع طبیعی از دست متصرفان آزاد شد

به گزارش خبرنگار ایانا در همدان، عدالتخواه  با اشاره به آزاد سازی 740 هکتار اراضی منابع طبیعی این استان در سال گذشته گفت: در سال گذشته740 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان همدان به ارزش حدودی بالغ بر ٨٩٣ میلیارد تومان به بیت المال برگردانده شده است.

رئیس کل دادگستری همدان با اشاره به لزوم حفظ محیط زیست و منابع طبیعی، اظهار داشت: منابع طبیعی سرمایه ملی است ومتعلق به عموم مردم است وحفظ وحراست از وظیفه همگانی است وبا هر گونه دست اندازی وتخریب وتصرف انفال برخوزد جدی خواهد شد و با همین رویکرد دادگستری استان همدان با مشارکت یگان حفاظت منابع طبیعی اقداماتی در زمینه رفع تصرف اراضی داشته است.

عدالتخواه بیان کرد: سال گذشته بیش از 740 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی در استان همدان به ارزش حدودی بالغ بر ٨٩٣ میلیارد تومان به بیت المال برگردانده شده است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید