Iranian Agriculture News Agency

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کبودراهنگ گفت: در مساحتی بالغ بر ۱۰۰ هکتار از اراضی ملی کبودرآهنگ آتریپلکس کشت شد.

کشت آتریپلکس در مساحتی بالغ بر ۱۰۰ هکتار از اراضی ملی کبودرآهنگ

محمد زنگنه در گفتگو با خبرنگار ایانا در همدان گفت: اجرای طرح بیابانزدایی در اراضی ملی شهرستان کبودراهنگ آغاز شده و در این راستا در سال گذشته در مساحتی بالغ بر ۱۰۰ هکتار از اراضی ملی کبودرآهنگ آتریپلکس کشت شد.

وی اضافه کرد: باتوجه به وظایف ذاتی و اهداف اساسی و مهم منابع طبیعی در راستای تقویت پوشش گیاهی و جلوگیری از بروز پدیده بیابانزایی اجرای این طرح ها در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در فاز اول این طرح کشت گونه آتریپلکس در مساحتی بالغ بر ۱۰۰ هکتار از اراضی ملی کم پوشش انجام شده است و در فاز دوم در سالجاری کشت گونه های آتریپلکس و قره داغ در مساحت ۲۵ هکتار انجام می شود و این روند با قوت ادامه خواهد یافت .

وی یادآور شد: گونه آتریپلکس گیاهی کم آب بر و مقاوم به شوری و خشکی بوده و در صورت استمرار ضمن جلوگیری از بروز گردوخاک موجب تثبیت خاک شده و می تواند در رشد و توسعه شهرستان اثرگذار باشد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید