Iranian Agriculture News Agency

مدیر سازمان تعاون روستایی همدان به همراه برخی اعضاء کمیته طرح تنظیم بازار میوه ایام نوروز از غرف توزیع میوه در سطح شهر همدان بازدید کرد.

بازدید مدیر تعاون روستایی همدان از عرضه میوه طرح تنظیم بازار

مجید مسلمی راد، مدیر سازمان تعاون روستایی همدان، در این بازدید گفت:میوه طرح تنظیم بازار توسط اتحادیه تعاون روستایی استان همدان تهیه شده است و امکانات اتحادیه استان و شهرستان برای اجرای مطلوب این طرح اختصاص داده شده است. 

وی ادامه داد: میوه طرح تنظیم بازار استان شامل سیب و پرتقال به میزان ۱۹۰۰ تن کارسازی و ذخیره سازی شده تا در این ایام مردم با مشکلی مواجه نشوند.

وی یادآور شد: امسال سازمان صمت به دلیل واگذاری وظایف بازرگانی به وزارتخانه متبوع آن مسؤلیت تأمین و توزیع میوه طرح تنظیم بازار را دارد اما اتحادیه تعاون روستایی استان به عنوان مباشر تأمین میوه طرح تعیین شده و مدیریت تعاون روستایی به عنوان عضو در این کمیته فعال است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید