Iranian Agriculture News Agency

معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی همدان گفت: مردم هشدار نسبت به برداشت و مصرف قارچ‌های سمی و خودرو در طبیعت را جدی بگیرند.

هشدار  نسبت به مصرف قارچ های سمی طبیعت

شهرام پرورش  در گفت و گو با خبرنگار ایانا در همدان گفت: ممکن است قارچ ھای سمی به ویژه در فصل بھار و پاییز، مورد استفاده خوراکی قرار گرفته و منجر به مسمومیت افراد و عوارض جدی وحتی مرگ برخی افراد شود.

معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی همدان با تاکید برخطر استفاده خوراکی از قارچ های وحشی افزود: با توجه به فصل رویش قارچ های وحشی در طبیعت، مصرف این نوع قارچ ها احتمال مسمومیت های شدید را می تواند به همراه داشته باشد.

وی با اشاره به افزایش نزولات آسمانی، رشد انواع قارچ‌ها در طبیعت و استفاده ناآگاهانه خانواده‌ها از قارچ‌های وحشی اضافه کرد: از طریق ویژگی‌های ظاهری، بو و رنگ قارچ نمی‌توان بطور قطعی سمی و غیر سمی بودن آن را تشخیص داد و کوچکترین اشتباهی در تشخیص ممکن است منجر به مرگ یا آسیب‌های جدی به اعضای بدن شود

وی اضافه کرد: با توجه به گسترش مسمومیت ھای ناشی از مصرف قارچھای خودرو (وحشی) در روزھای اخیر در کشور و ادامه فصل رویش اینگونه قارچھا در عرصه ھای جنگلی و مرتعی کشورتا اواخر خردادماه سالجاری و عدم امکان تشخیص قارچھای خودرو سمی و غیرسمی ،توصیه می کنیم کلیه مصرف کنندگان، قارچھای خوراکی موردنیاز خود را به صورت بسته بندی شده برچسب دار و دارای پروانه بھره برداری از وزارتجھادکشاورزی که در مراکز و فرشگاه ھای معتبر کشور عرضه می شوند، تھیه کنند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید