Iranian Agriculture News Agency

مدیر سازمان تعاون روستایی استان همدان گفت: تشکل های بخش کشاورزی بایست همواره در کنار بهره برداران بخش کشاورزی فعالیت کنند.

تشکل‌های بخش کشاورزی همواره در کنار کشاورزان باشند

به گزارش خبرنگار ایانا در استان همدان، مجید مسلمی راد گفت: تشکل ها نمایندگان کشاورزان هستند و بایست مطالبات آنها را پیگیری کنند.

وی ادامه داد:ظرفیت های تشکل های بخش کشاورزی از جمله اتحادیه و شرکت های تعاونی روستایی و تولید بسیار گسترده و مویرگی است بنابراین این ظرفیت های بالفعل با برنامه ریزی دقیق می تواند بالفعل شود.

وی ادامه داد: توزیع نهاده های بخش کشاورزی ،انجام خرید های تضمینی و توافقی ،تولید و توزیع بذور از مصادیق فعالیت های تشکل های بخش کشاورزی استان همدان هستند.

وی ادامه داد:ایجاد رویکرد های اقتصادی جدید در بخش کشاورزی توسط تشکل ها یکی از برنامه های پیش روی این سازمان است که برای تحقق آن بایست تلاش شود.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید