Iranian Agriculture News Agency

​امروز نخستین انجمن کشاورزی حفاظتی کشور در استان همدان تشکیل شد.

تشکیل نخستین انجمن کشاورزی حفاظتی کشور در استان همدان

به گزارش خبرنگار ایانا در استان همدان، معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان گفت: برای بار در کشور نخستین انجمن کشاورزی حفاظتی با حضور تولیدکنندگان ماشین آلات کشاورزی، تولیدکنندگان انواع بذر و نهاده های کشاورزی و بیش از 100 کشاورز پیشرو و عمده ، در استان همدان تشکیل شد. 

شهرام پرورش افزود: هدف از تشکیل انجمن کشاورزی حفاظتی در استان همدان بهره گیری از توان بخش خصوصی در در خفظ منابع آب و خاک در راستای کشاورزی پایدار  است.

وی اضافه کرد: کشاورزی حفاظتی، بهره برداری کارآمد از منابع آب و خاک در کشاورزی را با حفاظت و مراقبت محیط زیست گرا از این منابع، پیوند می‌زند تا زمینه برای پایداری کشت و کارها در کشاورزی فراهم آید.

پرورش ادامه داد: این مهم مستلزم مدیریت یکپارچه منابع آب، خاک و عوامل زیستی موجود و سایر نهاده های مصرفی، است. بواقع کشاورزی حفاظتی در پی حفظ بهره وری و عملکرد گیاهان زراعی همزمان با کاهش فرسایش خاک و دیگر اثرات محیطی  رواج یافته است.

وی خاطر نشان کرد: کشاورزی حفاظتی سبب کاهش قیمت واقعی تمام شده محصولات کشاورزی از طریق کاهش تعداد و حجم استفاده از ماشین آلات و نیز کاهش هزینه ناشی از اتلاف منابع آب و خاک است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید