Iranian Agriculture News Agency

مدیر هماهنگی و ترویج مشارکت های مردمی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان گفت: حدود 200 تسهیلگر خانم در بخش کشاورزی استان همدان فعالیت می کنند.

فعالیت حدود ۲۰۰ تسهیل‌گر خانم در بخش کشاورزی همدان

جواد رشیدی در گفت‌وگو با خبرنگار ایانا در همدان گفت:  تسهیل گران  ترویجی جهاد کشاورزی ، تجربیات و روش های نوین کشاورزی را از کشاورزان خرد و کلان و کارشناسان به روستاییان منتقل می‌کنند .

وی اضافه کرد: نقش تسهیلگران بخش کشاورزی هم افزایی است و منظور از هم افزایی یعنی این که بتواند میان ایده‌های افراد پلی برقرار کند. به عبارتی، فرصت‌هایی برای همفکری به سمت هدف ایجاد کند .

رشیدی افزود: همه تسهیل‌گران بخش کشاورزی خانم هستند و وظیفه آنها شناسایی و پرورش استعداد ها و پتانسیل های بانوان روستایی ، تشکیل تشکل های مردمی بانوان در روستاها و در نهایت افزایش سرانه درآمد خانوارهای روستایی است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید