Iranian Agriculture News Agency

در نشست مسائل و مشکلات بخش کشاورزی مطرح شد؛

در نشست مسائل و مشکلات بخش کشاورزی بر ورود شرکت های دانش بنیان جهت تولید بذرهای سبزی و صیفی تاکید شد.

شرکت های دانش بنیان جهت تولید بذرهای سبزی و صیفی ورود کنند

به گزارش خبرنگار ایانا از استان هرمزگان، علی باقرزاده همائی رییس سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان در نشست بررسی مسائل و مشکلات بخش کشاورزی این استان که با حضور نمایندگان خانه کشاورز، صنف کشاورز و تعاون روستایی برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به وارداتی بودن بذرهای سبزی و صیفی، شرکت های دانش بنیان در خصوص تولید این بذور ورود پیدا کنند.

وی همچنین افزود: شرکت های واردات کننده بذور، ارقام بذور سبزی و صیفی در زمان و میزان مناسب را تامین کنند.

 رییس سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان با اشاره به اینکه خاکهای استان براساس نیاز عناصر کودی، کوددهی شوند، ابراز داشت: مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی به بحث نیاز کودی خاک های استان ورود کنند.

باقرزاده ادامه داد: قیمت بذور سبزی و صیفی رصد شود و با قیمت مناسب این بذور در اختیار کشاورز قرار گیرد.

وی با بیان اینکه باراندازهای بزرگ و مجهز به سردخانه و سورت راه اندازی شود، افزود: تعاون روستایی در جهت خرید و ایجاد بازارهای جدید برای فروش محصولات کشاورزی اقدام کنند.

این مسوول در پایان خاطرنشان کرد: صنف و خانه کشاورز نسبت به صادارت محصولات کشاورزی هماهنگی های لازم را انجام دهند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید