Iranian Agriculture News Agency

نشست بررسی مسائل و مشکلات اراضی زیر سد جگین و تامین آب جهت کشاورزی برگزار شد.

تسریع در فرایند واگذاری و تحویل زمین به سرمایه‌گذار در فاز دوم اراضی زیر سد جگین

به گزارش خبرنگار ایانا در استان هرمزگان، نشست بررسی مسائل و مشکلات اراضی زیر سد جگین و تامین آب جهت کشاورزی با حضور  همتی استاندار هرمزگان، علی باقرزاده همائی رییس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان، مدیرعامل آب منطقه ای هرمزگان و مدیر سازمان تعاون روستایی برگزار شد .

در این نشست مقرر شد اگهی فراخوان و مزایده برای فاز دوم طرح با قیمت پایه کارشناسی انجام شود و واگذاری به سرمایه‌گذار دارای اهلیت و صلاحیت مشروط بر تسویه بدهی ۱۲۰ نفر بهره بردار طرح سازه داربستی و اخذ تعهد محضری از بهره برداران مبنی بر عدم ادعا بر روی اراضی انجام شود.
گفتنی است؛ تسریع در فرایند واگذاری و تحویل زمین به سرمایه گذار در فاز دوم نیز از دیگر مصوبات نشست مذکور بود.
همچنین مقرر شد برنامه کشت  ۲۰۰۰ هکتار شرکت سهامی زراعی و شرکت بهشت دشت مکران در فاز اول ارائه شود.
شایان ذکر است؛ شرکت آب منطقه ای نیز متعهد گردید آب موردنیاز را بر اساس برنامه کشت ۲۰۰۰ هکتار فاز اول و ۹۰۰ هکتار فاز دوم با عقد قرار داد با شرکتهای سهامی زراعی و شرکت بهشت دشت مکران تامین کند.
انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید