Iranian Agriculture News Agency

جهت ردیابی آفات پنبه انجام شد؛

مدیر حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان از نصب تله های "فرمونی دلتا" در35 هکتار از مزارع پنبه شهرستان حاجی اباد برای مبارزه با آفت کرم سرخ پنبه خبر داد.

نصب تله‌های "فرمونی دلتا" در مزارع پنبه شهرستان حاجی آباد

به گزارش خبرنگار ایانا از هرمزگان، اشرف منصوری با اشاره به مبارزه با آفت کرم سرخ پنبه در مزارع پنبه اظهار کرد: کرم سرخ پنبه، آفتی است که بازدهی محصول را تا ۵۰ درصد کاهش داده و میزان روغن دانه‌ها را پایین می‌آورد، در آلودگی مزارع به کرم سرخ پنبه جوانه‌ها باز نمی شوند ، ریزش غوزه، خسارت به الیاف و بذرها اتفاق می افتد.

وی افزود: برای پیش آگاهی و ردیابی آفات پنبه در 35 هکتار از مزارع پنبه شهرستان حاجی اباد، تله‌های فرمونی دلتا نصب شد. 

مدیرحفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان با بیان اینکه به ازای هر یک هکتار، یک عدد تله فرمونی جهت ردیابی و پیش آگاهی آفات کرم خاردار پنبه، کرم سرخ پنبه و کرم سرخ ثانویه پنبه نصب می شود، تصریح کرد: هر ساله مدیریت حفظ نباتات جهت ردیابی و پایش آفات قرنطینه ای پنبه با استفاده از تله‌های فرمونی به همراه فرمونهای خاص هر آفت، اقدام به ردیابی آفاتی مانند کرم خاردار پنبه،کرم سرخ پنبه و کرم سرخ ثانویه پنبه می‌کند.

اشرف منصوری با تاکید بر اینکه تله‌های فرمونی برای مشخص کردن زمان ظهور حشرات بالغ و برنامه‌ریزی برای مدیریت آفت و ردیابی حشرات بالغ می شود، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه 255 هکتار از اراضی شهرستان حاجی اباد زیر کشت پنبه قرار گرفته است، تله های فرمونی در مزارع پنبه دهستان طارم، شمیل، گنج و طاشکوییه برای ردیابی و کنترل آفات پنبه نصب شده است.

به گفته وی، بعد از نصب تله‌های فرمونی برای ردیابی و پیش آگاهی آفات کرم خاردار پنبه و کرم سرخ پنبه، پیگیری‌ها و بازدیدهای مستمر توسط کارشناسان حفظ نباتات از مزارع انجام  می شود که تا کنون این آفات در مزارع پنبه شهرستان حاجی اباد رؤیت نشده است. 

این مسوول با بیان اینکه کرم خاردار پنبه یکی از مخرب‌ترین آفات پنبه است، گفت: این آفت با تغذیه از گل و غوزه پنبه، عملکرد تولید پنبه را مستقیم مورد هدف قرار می‌دهد و موجب خسارت جدی می‌شود. 

مدیرحفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان ادامه داد: با توجه به اینکه این آفت، زمستان را به صورت شفیره در بقایای گیاهی می‌گذراند، در روش‌های کشت بدون‌خاک ورزی ،جمعیت زمستان گذران این آفت دچار آسیب نشده و در سال آتی طغیان می‌کند. 

اشرف منصوری، روش‌های کنترل کرم خاردار پنبه را شامل روش‌های مبارزه زراعی یا مکانیکی، بیولوژیکی و شیمیایی اعلام داشت و افزود: در روش کنترل زراعی یا مکانیکی، کشت به موقع پنبه، شخم عمیق پاییزه و زمستانه باعث از بین رفتن شفیره‌هایی می‌شود که زیر کلوخه‌ها برای زمستان‌گذرانی پناه گرفته‌اند و همچنین جمع‌آوری و انهدام بقایای گیاهان آلوده و زیر خاک کردن بقایای پنبه در کنترل این آفت بسیار مؤثر است. 

وی تصریح کرد: در روش بیولوژیکی از تله‌های فرمونی استفاده می‌شود و در روش شیمیایی توصیه می‌شود سمپاشی فقط در موارد لزوم و متناسب با تعداد نسل آفت و با هماهنگی کارشناسان گیاه پزشکی انجام شود. 

مدیرحفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان همچنین ابراز داشت: در صورت مشاهده آفت، مبارزه باید به صورت تلفیقی یعنی با به کارگیری چندین روش مدیریت تلفیقی از جمله بیولوژیکی، مکانیکی یا زراعی و شیمیایی صورت گیرد تا بتواند حداکثر بازدهی را داشته باشد. 

اشرف منصوری در پایان خاطرنشان کرد: مبارزه شیمیایی و سمپاشی مزارع فقط در صورت لزوم و بایستی با هماهنگی با کارشناسان حفظ نباتات و یا گیاه پزشکان صورت گیرد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید