Iranian Agriculture News Agency

جنگل در سوگ پیشکسوت از دست رفته

عزیز اصلی از پیشکسوتان عرصه جنگلبانی ایران از دنیا رفت.

جنگل در سوگ پیشکسوت از دست رفته

به گزارش خبرنگار ایانا، عزیز اصلی از نخستین اعضای انستیتو جنگل دانشگاه تهران بود. در سال 1341، موافقت‌نامه تأسیس این انستیتو بین دولت ایران و برنامه عمران سازمان ملل به امضاء رسید. به دنبال تشکیل این انستیتو، تعدادی از کارشناسان برجسته فائو مشغول تدریس در این مؤسسه آموزشی و پژوهشی شدند.

عزیز اصلی

در سال 1345، انستیتو جنگل و مرتع، با تجمیع گروه جنگلداری و صنایع چوب به دانشکده جنگلداری مشتمل بر 3 گروه آموزشی جنگلداری، صنایع چوب و احیای مناطق خشک و کوهستانی تبدیل و ریاست آن به رضا حجازی واگذار شد.

در سال 1347 ریاست این انستیتو به عزیز اصلی سپرده شد. در زمان مدیریت وی، دانشکده جنگلداری به دانشکده منابع طبیعی تغییر نام داد. اصلی مانند دیگر دانشکده‌های دانشگاه تهران، گروه آموزشی مربوط به این دانشکده را در مجموعه تحت مدیریت خود به‌وجود آورد.

در دوره مدیریت وی دوره فوق‌لیسانس جنگلداری و اقتصاد جنگل ایجاد شد و گروه آموزشی جنگلداری، چوب شناسی و صنایع چوب، مرتع و آبخیزداری و همچنین رشته بهسازی طبیعت نیز دایر شد.

او سابقه همکاری با کارشناسان خارجی نظیر تره گوبوو پروفسور هرمان اتر و دکتر چایچ را در گروه جنگلداری این دانشکده داشت.

خدمت به جنگلداری نوین ایران

عزیز اصلی از دست‌اندرکاران نخستین طرح‌های علمی جنگلداری در ایران بود. اولین طرح جنگلداری علمی در ایران توسط مهندس ژاپنی فرانسوی مستشار سازمان خوار وبار کشاورزی جهانی طراحی شد.

این طرح که به نام طریقه دانگ واحد نامیده می‌شد و استاد اصلی در آن‌زمان همکاری با این طرح را بر عهده داشت.

سپس در سال 1336 طرح جنگلداری لاجیم از توابع سوادکوه با دستیاری دکتر عزیزی‌اصلی پیاده شد.

با خبر شدیم این پیشکسوت عرصه جنگل، پس از سال‌ها تلاش در عرصه مدیریت و حفاظت از اکوسیستم طبیعی آسمانی شد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید