Iranian Agriculture News Agency

نفسی تازه برای کشور با اجرای طرح ملی کاشت 1 میلیارد درخت

با توجه به شرایط اقلیمی کشور، پایین بودن سرانه فضای سبز و قرار گرفتن ایران در زمره کشورهای با پوشش کم‌جنگل طرح کاشت مردمی یک میلیارد درخت نفسی تازه به کشور و کره زمین می دهد.

نفسی تازه برای کشور با اجرای طرح ملی کاشت 1 میلیارد درخت

مجتبی اخوان ارمکی در گفت و گو با ایانا با اشاره به طرح ملی کاشت یک میلیارد درخت گفت: هدف از اجرای این طرح ارتقای فرهنگ منابع طبیعی و تبدیل آن به فرهنگ و معارف عمومی ، احیای جنگل های موجود، توسعه جنگل، ایجاد بوستان های جنگلی، توسعه زراعت چوب جهت تامین بخشی از نیاز چوبی کشور، کاهش گازهای گلخانه ای از طریق ترسیب کربن و افزایش سرانه جنگل است به صورتی که در طول 4 سال سرانه جنگل از 0.17 هکتار به 0.19 هکتار برسد.

استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران ادامه داد: انتظار می رود با اجرای این طرح سالانه 4 میلیون تن اکسیژن تولید و 170 میلیون تن گرد و غبار و 150 میلیون تن کربن و 

گازهای گلخانه ای جذب شود.

عضو دبیرخانه طرح ملی کاشت 1 میلیارد درخت با اشاره به مدت اجرای طرح تصریح کرد: این طرح برای اجرا در یک بازه زمانی 4 ساله از سال 1402 تا سال 1405 تدوین شده و مقرر است سالانه 250 میلیون اصله نهال در کشور کاشته شود. همچنین مقدمات اجرایی در خصوص تامین نهال مورد نیاز از سال 1401 آغاز شده است.

اخوان با بیان اینکه تا سال 2030 باید یک تریلیون درخت در جهان کاشته شود، ادامه داد: از آنجایی که کشور ما هفتمین کشور تولید کننده کربن در دنیا است، در ایران هم با کاشت یک میلیارد درخت در 4 سال، طرح آغاز شده و در سال دوم و سوم اجرای طرح ضریب آن افزایش خواهد یافت.

وی ادامه داد: امسال کاشت درخت با 40 میلیون اصله نهال آغاز می شود و در سال های آینده با 250 میلیون اصله نهال در سال طرح ادامه پیدا می کند.

 اثرگذاری طرح در حوزه های صنایع چوب و مدیریت حوزه های آبخیز 

این استاد دانشگاه اظهار داشت: ضرورت اجرای طرح ضرورت دستیابی به چشم انداز افق 1404 کشور ابلاغیه مقام معظم رهبری، اجرای دستور رییس جمهوری در استفاده از حداکثر توان کشور برای افزایش فضای سبز و درختکاری، اجرای تکالیف قانون افزایش بهره وری د در بخش کشاورزی و منابع طبیعی، اجرای تکالیف مربوط به قانون هوای پاک و عمل به تعهدات کشور مرتبط با کنوانسیون های بین المللی تغییرات اقلیمی مقابله با بیابان زایی و حفظ تنوع زیستی است.

عضو دبیرخانه طرح ملی کاشت 1 میلیارد درخت با اشاره به اثرات اجرایی طرح تصریح کرد: کاهش آلودگی هوا از طریق توسعه سرانه پوشش جنگلی و فضای سبز، تامین بخشی از مواد اولیه صنایع چوب و کاغذ و نیاز چوبی کشور، ظرفیت سازی  برای مدیریت جامع حوزه های آبخیز و اکوسیستم های طبیعی و ایجاد عزم ملی بر احیای منابع طبیعی و ارتقا بخشیدن بر فرهنگ عمومی و جلب مشارکت مردم از اثرات بسیار مهم اجرای این طرح است.

وی در خصوص سایر اثرات طرح در حوزه های منابع طبیعی کشور گفت: حفاظت منابع آب و خاک و ذخایر ژنتیکی گیاهی و جانوری، بازسازی و احیای مناطق تخریب یافته اکوسیستم های جنگلی، کنترل و مقابله با گرد و غبار و بیابان زایی، ایجاد بسترهای تفرجی برای توسعه گردشگری و طبیعت گردی، و ظرفیت سازی، توانمندسازی و ارتقا معیشت جوامع محلی از اثرات بسیار مهم اجرای این طرح است.

اخوان با بیان اینکه یکی از نشانه های آبادانی در کشور کاشت درخت و احیای اراضی است، عنوان کرد: این طرح هیچ اعتبار دولتی نخواهد داشت و کاملا مردمی اجرا خواهد شد. همچنین طرح ملی کاشت یک میلیارد درخت با بررسی علمی و کارشناسی همراه با آمایش سرزمین بر اساس سازگاری و بومی گزینی بر پایه  اکوسیستم و استفاده از آب سبز و آب خاکستری اجرا خواهد شد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید