Iranian Agriculture News Agency

"اکبری" در کلاب هاوس:

معاون آب وخاک وزارت جهاد کشاورزی در کلاب هوس گفت: طبق تحقیقات انجام شده حجم آب مصرفی کل بخش کشاورزی کمتر از ۷۰میلیارد مترمکعب است.

حجم آب مصرفی بخش کشاورزی حدود ۷۰ میلیارد متر مکعب است

به گزارش خبرنگار ایانا، علی مراد اکبری معاون آب وخاک وزارت جهاد کشاورزی  در «کلاب هاوس» با موضوع بهره وری در ایران که به همت انجمن بهره وری ایران برگزار شد؛ اظهار کرد: ایران کشوری خشک ونیمه خشک است و باتوجه به این وضعیت، کشور تاب آوری توسعه افقی را ندارد و باید به سمت توسعه عمودی حرکت کند.

وی با بیان این که به موضوع بهره وری بایستی درسطح حوضه، مزرعه و گیاه پرداخته شود، افزود: بحث الگوی کشت صرفا با سیاست‌ها و اقدامات بخش کشاورزی صورت نمی‌گیرد و نیازمند یاری همه دستگاه‌ها و نهادها در سه قوه خصوصا مجلس شورای اسلامی است.

اکبری تاکید کرد: مهمترین مساله ای که وجود دارد بحث تبخیر در کشاورزی است که سعی شده با استفاده از مالچ پلاستیکی، آبیاری زیرسطحی و سایر سیستم‌های هوشمند آبیاری از میزان تبخیر کاسته شود.

وی با اشاره به این که حجم آب مصرفی دربخش کشاورزی همیشه مورد اختلاف نظر متخصصان وکارشناسان بوده است، خاطرنشان کرد: معاونت آب وخاک ازسال ۹۶ باهمکاری موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی و به منظور رفع ابهام درمصرف آب کشاورزی مطالعات پژوهشی برای ۳۵محصول زراعی وباغی که ۸۵ درصد سطح کشت وتولیدات آبی را پوشش می دهد را آغاز کرد که نتایج این طرح نشاندهنده این است که حجم آب مصرفی کل بخش کشاورزی کمتر از ۷۰میلیارد مترمکعب است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: براساس نتایج به دست آمده از این طرح پژوهشی عظیم که در ۴۵۰۰ مزرعه درسطح کشور و با انواع شبکه های آبیاری مدرن، نیمه مدرن، سطحی و سنتی و با ۴۰هزارنفر ساعت انجام شده است، میزان حجم آب مصرفی محصولی مانند هندوانه که همواره تولید و صادرات آن مورد انتقاد بوده است، ۴۷۰۰مترمکعب است، درحالی که حجم آب مصرفی گندم ۵۲۰۰مترمکعب است.

وی افزود: راندمان آبیاری در کشور بطور متوسط ۴۵ درصد است و میزان بهره وری درسال ۹۲ از ۹۲۰گرم به ازای هرمترمکعب آب مصرفی به ۱۴۵۰گرم درسال ۹۹ رسیده است و باتوجه به کم آبی در بسیاری مناطق کشور، کشاورزی با کم آبیاری انجام می شود که در سازگاری با کم آبی یک روش محسوب می‌شود.

اکبری تصریح کرد: درسال ۹۸ دبی ورودی به سد کرخه ۸۰۰۰مترمکعب در ثانیه و در سد دز ۶۰۰۰مترمکعب در ثانیه بود که چنانچه این سدها در خوزستان احداث نشده بود، هم اکنون بخش‌های مهمی از استان خوزستان من‌جمله قسمت اعظمی از اهواز وجود نداشت.

وی با بیان این که طرح آبرسانی به دشت سیستان در گستره ۲۰۰هزارهکتاری اجرا شده است، ادامه داد: حق آبه، و زیرساخت‌ها و ایستگاه‌های پمپاژ آن برای ۲۰۰هزارهکتار طراحی و اجرا شده است.

معاون امور آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد: میزان اعتبار تخصیص داده شده به این طرح ۳۴۰۰ میلیارد تومان بوده که براساس گستره ۲۰۰هزارهکتاری طرح، هزینه اجرای هر هکتار پروژه رقمی در حدود۱۷ میلیون تومان محسوب می‌شود و بر اساس ۴۶۰۰۰ هکتار تامین، انتقال و توزیع تا سطح یک هکتاری رقمی حدود ۷۲ میلیون تومان بوده و یکی از اقتصادی ترین طرح‌های کشور است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید