Iranian Agriculture News Agency

پیام وزیر جهاد کشاورزی به مناسب روز جهانی مقابله با بیابانزایی:

وزیر جهاد کشاورزی در پیامی به مناسبت ۱۷ ژوئن (۲۷ خردادماه) روز جهانی مقابله با بیابانزایی، تصریح کرد: در بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشور ما ظرفیت ها و قابلیت های آشکار و پنهان بسیاری وجود دارد که با شناسایی و استفاده منطقی و متوازن از آنها می توانیم با تولید و اشتغال، سهم قابل توجهی در بازسازی اقتصادی در شرایط پس از همه گیری کرونا داشته باشیم.

استفاده منطقی از ظرفیت های منابع طبیعی برای بازسازی اقتصادی کشور پس از کرونا

به گزارش ایانا و به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، متن پیام کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی به شرح زیر است:

کنوانسیون مقابله با بیابانزایی ملل متحد، ۱۷ ژوئن، مقارن با ۲۷ خردادماه مصادف را روز جهانی مقابله با بیابانزایی نامگذاری کرده است. هدف از این اقدام، ارتقاء آگاهی عموم و افزایش سطح درک مردم نسبت به سرزمین، ارزش های آن و گام هایی است که می توانیم در حفظ و بهره برداری پایدار از آن آن برداریم،  

شعار امسال روز جهانی مقابله با بیابانزایی «احیای سرزمین، بازسازی بهتر با سرزمینی بدون تخریب» توجه دادن به این مفهوم است که برنامه ریزی برای احیای سرزمین می تواند به عنوان یک فرصت مغتنم در راستای بهبود چالش های ناشی از بیماری فراگیر کرونا و بازسازی اقتصادی پس از آن بکار گرفته شود،

دستیابی به این هدف با بکارگیری ابزارهایی مانند حکمرانی مسئولانه سرزمین، سرمایه گذاری با هدف حفاظت و بهره برداری پایدار کالاها و خدمات سرزمین، اتخاذ سیاست های حمایتی و تشویق کننده منسجم و ارتقاء بهره وری قابل انجام است.

در حال حاضر، جامعه جهانی نهضتی را با عنوان جهان بدون تخریب سرزمین آغاز کرده و تاکید دارد که با احیا و بازسازی زمین های تخریب یافته می توانیم با اطمینان نیاز جمعیتی بالغ بر ۹.۷ میلیارد نفر را تا سال ۲۰۵۰ تامین نماییم.

در بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشور ما ظرفیت ها و قابلیت های آشکار و پنهان بسیاری وجود دارد که با شناسایی و استفاده منطقی و متوازن از آنها می توانیم با تولید و اشتغال، سهم قابل توجهی در بازسازی اقتصادی در شرایط پس از همه گیری کرونا داشته  باشیم.

این امر با همکاری و هم افزایی بخش های مختلف از جمله دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی، مراکز رشد کارآفرینی و شرکت های دانش بنیان، نهادهای مدنی و هماهنگی دستگاه های اجرایی مرتبط و با مشارکت آحاد مردم بویژه کشاورزان و روستائیان قابل تحقق خواهد بود.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید