Iranian Agriculture News Agency

رئیس موسسه تحقیقات خاک و آب هشدار داد:

رئیس موسسه تحقیقات خاک و آب در نامه‌ای به سازمان‌های جهاد کشاورزی سراسر کشور در رابطه با عرضه ماده کودی تقلبی در مراکز عرضه هشدار داد.

مواد کودی FIORE تقلبی است

به گزارش خبرنگار ایانا، هادی اسدی رحمانی رئیس موسسه تحقیقات خاک و آب در نامه‌ای به سازمان‌های جهاد کشاورزی سراسر کشور در رابطه با عرضه ماده کودی تقلبی در مراکز عرضه هشدار داد.

در این نامه آمده است: بررسی‌های این موسسه بیانگر عرضه مواد کودی فاقد شماره ثبت با نام تجاری FIORE  در برخی از مراکز عرضه مواد کودی سطح کشور است. از آنجایی که ماده کودی مذکور فاقد شماره ثبت است عرضه آن ممنوع و با استناد به تصویر نامه شماره ۱۰۶۶۸۹ ت/ ۵۵۶۷۹ ه مورخ 1397/08/14 هیات محتذم وزیران مشمول عرضه کالاهای قاچاق می باشد، لذا ضروریست تا با هدف جلوگیری از اضرار بهره برداران بخش کشاورزی نسبت به اطلاع رسانی به بهره برداران اقدام و در صورت مشاهده ماده کودی مذکور، نسبت به جمع‌آوری و تشکیل پرونده قضایی برای متخلفان اقدام نمایید.

هادی اسدی رحمانی

رئیس موسسه تحقیقات خاک و آب

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید