Iranian Agriculture News Agency

در راستای طرح های محرومیت زدایی انجام شد؛

نشست معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان بسیج سازندگی در راستای طرح‌ها محرومیت زدایی برگزار شد.

برگزاری نشست معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی و رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور

به گزارش ایانا و به نقل از معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، علیمراد اکبری معاون آب و خاک وزرات جهاد کشاورزی در این نشست اظهار کرد: در بسیاری از استان های کم آب کشور مشکل کمبود بارندگی وسیع داریم و باتوجه به کاهش بارندگی ها، امسال با خشکسالی مشکل زایی در کشور روبرو خواهیم بود. 

 وی تصریح کرد: با هم اندیشی بین سازمان بسیج سازندگی و معاونت آب و خاک وزرات جهاد کشاورزی زمینه لازم برای بهبود و جلوگیری از خشکسالی استان هایی خاص که استعداد بارندگی را دارند، فراهم می گردد.

 اکبری افزود: فعالیت هایی عملیاتی در برنامه معاونت آب و خاک وزرات جهاد کشاورزی با کمک کارشناسان آب و خاک جهت به میدان آوردن مردم در فعالیتهای محرومیت زدایی دردستور کارقراردارد.

وی گفت: استان هایی مثل سیستان و بلوچستان، یزد و کرمان در کم آبی و خشکسالی به سر می برند و این استان ها جزو اولویت های رفع خشکسالی، البته باکمک مردم هستند.

این مقام مسئول اظهار داشت: برای بهبود و به سرعت انداختن برنامه های محرومیت زدایی در کشور تفاهم نامه ای بین سازمان بسیج سازندگی، معاونت آب وخاک وزارت جهاد کشاورزی و استانداری های کشور بایستی منعقد گردد تا شاهد رفع محرومیت درروستاهای کشور باشیم.

در ادامه این نشست، سردار زهرایی رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور در این نشست گفت: فعالیت هایی در استان های کشور به کمک معاونت آب و خاک وزرات جهادکشاورزی برای احیای قنوات و رفع خشکسالی در حال انجام است.

زهرایی اظهار داشت: مزارع و باغات کشاورزی روستاها در برخی استان های کشور دچار مشکل کم آبی و بی آبی هستند که با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان بسیج سازندگی در حال بررسی و رفع این مشکل می باشیم.

وی افزود: در طرح محرومیت زدایی سازمان بسیج سازندگی بودجه ای مناسب برای تامین آب کشاورزی و تامین آب شرب روستاهای محروم تخصیص داده شده است و بودجه امسال بسیج سازندگی نیز حدود هفت هزار میلیارد تومان است که مقدار قابل توجه ای ازآن برای حل معضل کم آبی و بی آبی روستاها در نظر گرفته شده است.

در انتهای این نشست که روزسه شنبه ۲۱اردیبهشت ماه درتهران برگزار شد، مسئولین بسیج سازندگی و روسای سازمان جهاد کشاورزی استان های کشور ازطریق ویدئو کنفرانس به تشریح برنامه های محرومیت زدایی خود پرداختند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید