Iranian Agriculture News Agency

وزارت جهاد کشاورزی مطرح کرد:

وزارت جهاد کشاورزی با هدف تامین و تخصیص آب مصرفی در زمینه توسعه پوشش گیاهی کشور، به ویژه بسط و گسترش نهالستان ها و پارک های جنگی که هدف جلوگیری از چالش های زیست محیطی و حفظ منابع آبی و خاکی را دنبال می کنند، پیشنهاد اصلاح بند (ب) آیین نامه اجرایی ماده (۱۱) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، موضوع آب مورد نیاز برای مصارف کشاورزی را به هیئت دولت ارائه نموده است.

پیشنهادی برای تامین آب مصرفی نهالستان ها و پارک های جنگلی

به گزارش ایانا به نقل از «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» بروز ریزگردها، تخریب زمین و بیابان زایی، وقوع سیل، مهاجرت روستاییان و... از جمله چالش های زیستی و حیاتی پیش روی کشور هستند که هزینه های فراوانی را در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و ... به کشور تحمیل می کنند. ازجمله راهکارهای شناخته شده برای کاهش مشکلاتی ازین نوع، حفاظت، احیا و توسعه پوشش گیاهی است که به دلیل کارکردهای بی دلیل خود، نقش موثری در حفظ منابع آب و خاک کشور ایفا می نماید.

بر همین اساس و باتوجه به تاکید مواد (۳۱) و (۳۸) قانون برنامه ششم توسعه بر حفظ و تقویت پوشش گیاهی و افزایش سرانه فضای سبز، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور اقداماتی را در قالب اجرای عملیات بیولوژیک به انجام رسانده و یا در مرحله انجام دارد.

در این بین، یکی از مهمترین الزامات در توسعه پوشش گیاهی کشور به موضوع تولید نهال در نهالستان ها و مراقبت و آبیاری نهال های کاشته شده در محدوده حوزه های آبخیز، عرصه مناطق بیابانی، مناطق جنگلی و پارک های جنگلی طبیعی و دست کاشت و ...  مربوط می شود، موضوعی که لازمه آن، تامین آب موردنیاز و همچنین پرداخت هزینه های ناشی از آب بها و هزینه های برق در نهالستان ها و پارک ها می باشد. این موضوع درحالی است که محاسبه هزینه های آب بهای مصرفی و هزینه های برق چاه های آب در نهالستان ها و پارک های جنگلی براساس تعرفه های عمومی، سبب تشدید و مضاعف شدن فشارهای مالی موجود شده است.

براساس بند (الف) آیین نامه اجرایی ماده (۱۱) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، اقدامات سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در بخش های مختلف از جمله جنگل ها و مراتع، آبخیزداری و بیابان زدایی از جمله اقدامات زیربخش کشاورزی به شمار می رود، این امر در حالیست که براساس بند (ب) قانون یادشده، صرفا بخش های آبخیزداری و بیابان زدایی در زمره آب بخش کشاورزی محسوب گردیده اند که براساس ماده (۳) آیین نامه اجرایی مذکور، وزارت نیرو موظف به تامین و تخصیص آب مورد تقاضا براساس توان منابع آبی است.

باتوجه به مواد مذکور، ضروری است ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ها از پرداخت هزینه های آب و برق مصرفی نهالستان ها، ایستگاه های تولید بذر و نهال، پارک های جنگلی، ایستگاه های تثبیت شن و سایر موارد مشابه معاف شده و یا هزینه های مرتبط براساس تعرفه های بخش کشاورزی محاسبه و دریافت شود.

لذا در همین راستا و باتوجه به حاکمیتی بودن وظایف و عام المنفعه و غیرانتفاعی بودن فعالیت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، وزارت جهاد کشاورزی اصلاحیه بند (ب) آیین نامه اجرایی ماده (۱۱) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی را که به موضوع آب مورد نیاز برای مصارف کشاورزی می پردازد، به هیئت دولت ارائه نموده است.

گفتنی است این پیشنهاد مراحل بررسی خود را در کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیئت دولت طی می کند.

downlod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید