Iranian Agriculture News Agency

از سوی وزارت جهاد کشاورزی ارائه شد:

وزارت جهاد کشاورزی به منظور هماهنگی بیشتر برای تعیین و اجرایی نمودن راهبردهای بهره برداری پایدار از خاک، پیشنهاد تشکیل شورای عالی خاک به ریاست رئیس جمهور را به کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیئت دولت ارائه کرده است.

پیشنهاد تشکیل شورای عالی خاک به ریاست رئیس جمهور

به گزارش ایانا از «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» خاک به عنوان ثروت ملی و بستر اصلی کشاورزی و محیط زیست و انجام فعالیت های اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. چنان که در رهنمودهای مقام معظم رهبری به عنوان "قضیه مهمتر از آب" از آن یاد شده و رئیس جمهور نیز آن را به عنوان "اولین سرمایه بسیار بزرگ" یاد کرده اند.

این نعمت خدادادی در مقیاس عمر بشری، تجدیدناپذیر محسوب شده و آسیب های شدید ناشی از تخریب و آلودگی خاک از جمله فرسایش، تغییر کاربری، شوری، کاهش مواد آلی، کاهش بنیه حاصلخیزی خاک و ... این منبع پایه را دچار چالش های جدی کرده است.

خوشبختانه با تصویب قانون حفاظت از خاک و سایر قوانین و مقررات مربوطه، به خاک توجه ویژه ای مبذول و وظایف و تکالیفی برای دستگاه های اجرایی مختلف در مورد خاک تعیین شده است.

از آنجایی که موضوع خاک و بهره برداری از آن، موضوعی چند وجهی می باشد، بنابراین وزارت جهاد کشاورزی به منظور هماهنگی بیشتر برای تعیین و اجرایی نمودن راهبردهای بهره برداری پایدار از خاک پیشنهاد نموده است تا شورای عالی خاک به ریاست رئیس جمهور و عضویت برخی اعضای هیئت دولت، نمایندگان و صاحب نظران مرتبط در امر خاک و دبیری این وزارت خانه تشکیل گردد تا سیاست گذاری، هماهنگی و نظارت در این امر را بر عهده داشته باشد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید