Iranian Agriculture News Agency

با انتشار پیامی؛

وزیر جهاد کشاورزی با انتشار پیامی در حساب توئیتری خود، جنگل‌ها را غنی‌ترین سرمایه ملی و از مهمترین موهبت‌های الهی برشمرد و خواستار همیاری نیروهای مسلح و مردمی برای جلوگیری از خسارات بیشتر به این سرمایه ملی شد.

وزیر جهاد کشاورزی بر ضرورت همیاری نیروهای مسلح و مردمی برای اطفاء حریق جنگل‌ها تاکید کرد

به گزارش ایانا، متن پیام کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی به شرح زیر است: جنگل‌ها غنی‌ترین سرمایه ملی و از مهمترین موهبت‌های الهی هستند، به طور موکد از سازمان جنگل‌ها و مراتع خواسته‌ام برای اطفاء حریق جنگل‌ها و مهار آتش‌سوزی، با همکاری وزارت دفاع و همیاری نیروهای مسلح و مردمی، همه امکانات بکارگیری و با فوریت جلوی خسارات بیشتر به این سرمایه ملی گرفته شود.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید