Iranian Agriculture News Agency

منصور مطرح کرد:

سرپرست سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور همگرایی سازمانی را شرط دستیابی به موفقیت در منابع طبیعی دانست و گفت: هر مدیر و مجموعه ای تلاش دارد برای رسیدن به اهداف خود بهترین عملکرد ها را داشته باشد اما این اقدامات هنگامی می تواند به سرمنزل مقصود برسد که در سایه اخلاص و به دور از هرگونه حاشیه ها شکل بگیرد.

همگرایی سازمانی شرط دستیابی به موفقیت در منابع طبیعی

به گزارش ایانا، دکتر مسعود منصور امروز در مراسم معارفه خود به عنوان سرپرست سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، نیروی انسانی متخصص و پاک دست را به عنوان عناصر اصلی رسیدن به توفیق سازمانی دانست و راه اندازی دولت الکترونیک، اجرای طرح کاداستر و تثبیت حاکمیت دولت و مردم را رمز سالم سازی و شفاف سازی  در منابع طبیعی برشمرد.

منصور با بیان اینکه شفاف سازی ها می تواند از اعمال سلیقه و آسیب های وارده جلوگیری نماید تاکید کرد باید برای اجرای اقدامات در منابع طبیعی فرآیند تعریف نماییم تا از روزمرگی خارج شویم.

منصور همچنین حفاظت، احیاء، توسعه و بهره برداری از منابع طبیعی را وظیفه اصلی سازمان جنگل ها برشمرد که قانون آن را تعیین کرده و ما بدون برنامه ریزی  و تهیه طرح  نمی توانیم  در بخش های مختلف کاری به موفقیت دست یابیم.

وی  گفت: کلیدی ترین کار در عرصه های منابع طبیعی داشتن طرح و برنامه است و طرح ها نقشه راه  ما در اجرای برنامه های عملیاتی هستند.

سرپرست سازمان جنگل ها  همچنین خاطر نشان کرد: در تصمیمات کلیدی و اساسی سازمان جنگل ها  مشورتی عمل خواهیم کرد زیرا مشورت و مشارکت رمز موفقیت در کار است.

وی گفت: منابع طبیعی برای دستیابی به موفقیت بیش از هر چیزی نیازمند مشارکت جامعه علمی، دانشگاهی و تحقیقاتی است و برای پیشبرد اهداف منابع طبیعی رسانه های گروهی و سازمان های مردم نهاد بسیار اثرگذار هستند.

سرپرست سازمان جنگل ها در خاتمه سخنان خود از مسئولان و دست اندرکاران منابع طبیعی کشور تشکر کرد و از مدیران منابع طبیعی ستادی و استانی خواست با قوت هر چه بیشتر به کار خود ادامه دهند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید