Iranian Agriculture News Agency

حسین پور:

مدیرکل دفتر کنترل سیلاب و آبخوانداری سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، ذخیره سازی و نفوذ آب سبز را از جمله اهداف و نتایج طرح های آبخیزداری و آبخوانداری برشمرد و بر ضرورت تقویت این رویکرد در کشور تاکید کرد.

تقویت آب سبز از اهداف طرح های آبخیزداری و آبخوانداری است

به گزارش ایانا، ابوالقاسم حسین پور در تشریح این خبر، "آب سبز" را ذخیره رطوبتی خاک در منطقه غیراشباع تعریف کرد که می تواند مورد استفاده گیاه قرار گیرد.

وی، نفوذ آب باران و سیلاب به درون زمین را از مهمترین کارکردهای آبخیزداری و آبخوانداری در شرایط کنونی کشور عنوان کرد و افزود: اجرای عملیات آبخیزداری ضمن کاهش سیل خیزی مناطق مختلف کشور، بهبود وضعیت آب آبی از طریق تغذیه آبخوان چاه ها، چشمه ها و قنوات، کاهش تبخیر و افزایش ذخیره سازی آب سبز را بدنبال دارد.

مدیرکل کنترل سیلاب و آبخوانداری سازمان جنگل ها با اشاره به اینکه آب سبز بیش از ۶۵ درصد منابع آبی ما را تشکیل می دهد بر ضرورت توجه بیشتر به این ظرفیت در کشور و پرداختن به آن تاکید کرد.

وی گفت: هر هکتار آبخوانداری بیش از ۱۰۰۰ مترمکعب در هکتار در سال، آب را به زمین نفوذ می دهد و با توسعه این گونه طرح ها در سطح کشور می توان ذخیره آب سبز کشور را ارتقا داد.

حسین پور اضافه کرد: با توسعه اقدامات ذخیره سازی و نفوذ آب سبز، ظرفیت های احیای پوشش گیاهی جنگلی و مرتعی کشور و همچنین تولید کشاورزی بویژه در اراضی دیم کاری و زراعت سیلابی افزایش می یابد که این امر منجر به صرفه جویی در مصرف آب آبی و همسو با اهداف توسعه آب اندوز در کشور است.

مدیرکل دفتر کنترل سیلاب و آبخوانداری با تاکید بر ظرفیت های فراوان توسعه سامانه های سطوح آبگیر باران در قالب طرح های آبخیزداری و آبخوانداری در سطح کشور تصریح کرد: هوتک ها، دگارها، خوشاب ها، دربندها، کش بندها، بندسارها، تیربندها، سکوها، تراس ها، بانکت ها، فاروها، چاله های فلسی، آبگیرهای هلالی و نظایر آن بر پایه دانش بومی از جمله سامانه های کارا در زمینه ذخیره سازی آب سبز در کشور به شمار می روند.

وی افزود: تحقق اهداف مدیریت آب سبز مستلزم مشارکت مردم، خیرین و بخش خصوصی در گسترش زیرساخت های لازم در سطح حوزه های آبخیز، اراضی کشاورزی و همچنین در پهنه های شهری و روستایی کشور و بهره مندی ذینفعان از انتفاع آن در چارچوب قانون است که در نهایت افزایش بهره وری نزولات آسمانی، کاهش سیلاب، احیای پوشش گیاهی عرصه های منابع طبیعی، توسعه فضای سبز، حفظ خاک و رونق تولید کشاورزی را به دنبال خواهد داشت.

بر اساس این گزارش، "دستورالعمل تشویق اقدامات ذخیره سازی و نفوذ آب سبز" بر اساس مصوبه کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی از سوی وزارت جهاد کشاورزی با همکاری ارگان های ذیربط در حال تدوین است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید