Iranian Agriculture News Agency

رئیس انجمن علوم خاک ایران:

رئیس انجمن علوم خاک ایران گفت: باید برای حفاظت از خاک برنامه‌ریزی ملی انجام شود و در تمامی کشورهای دنیا، برنامه‌های گسترده‌ برای حفاظت از خاک وجود دارد و سیاست‌های انضباطی و تشویقی برای کنترل آن برنامه ریزی شده است.

باید برای حفاظت از خاک برنامه‌ریزی ملی انجام شود

منوچهر گرجی رئیس انجمن علوم خاک ایران در گفتگو با خبرنگار ایانا با ابراز خشنودی از تصویب قانون حفاظت از خاک، گفت: خوشبختانه دفتر خاک نیز در وزارت جهاد کشاورزی تشکیل‌شده و تشکیل این دفتر، می تواند گام مهمی در حفاظت از خاک باشد.

وی افزود: تنظیم آیین‌نامه قانون حفاظت از خاک در دفتر  خاک در وزارت جهاد کشاورزی در حال تدوین است و این آیین‌نامه به‌زودی جهت تصویب هیات وزیران به دولت ارائه خواهد شد.

گرجی بابیان اینکه طی ۷۰ تا ۸۰ سال گذشته به موضوع خاک در کشور کمتر توجه‌ای شده است، اظهار کرد: البته کشورهای دیگر نیز وضعیت خوبی در حفاظت از خاک ندارند و تنها در 20 سال گذشته به این موضوع با شیوه‌های مختلف توجه کرده‌اند.

رئیس انجمن علوم خاک ایران با اشاره به اینکه خاک نقش بسیار مهمی در خودکفایی غذایی، بهداشت جامعه و امنیت غذایی در هر جامعه دارد، تصریح کرد: مدیریت خاک، نقش اساسی در حل بحران آب، جلوگیری از آلودگی غذایی و تغذیه مناسب دارد و مانع از ایجاد ریز گردها می شود.

وی با اشاره به اینکه در برنامه ششم توسعه نیز بندهایی برای افزایش مواد آلی و برخی موضوعات دیگر درباره خاک وجود دارد، گفت که اما در این زمینه بودجه‌ای برا ی  این موضوع اختصاص نیافته است.

گرجی گفت: باید برای حفاظت از خاک برنامه‌ریزی ملی انجام شود و در تمامی کشورهای دنیا، برنامه‌های گسترده‌ برای حفاظت از خاک وجود دارد و سیاست‌های انضباطی و تشویقی برای کنترل آن برنامه ریزی شده است.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید