Iranian Agriculture News Agency

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس:

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در سیلاب‌های اخیر، بیشتر حوادث مربوط به نقاطی بود که حریم‌ها مورد تجاوز قرار گرفته بودند و در مناطقی که یک مقدار عملیات آبخیزداری انجام شده بود، آسیب کمتری در پایین‌دست رخ داد.

اجرای عملیات آبخیزداری باعث کاهش خسارات در سیلاب‌های اخیر شد

علی ابراهیمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایانا با تاکید بر اهمیت اجرای عملیات آبخیزداری در کشور، اظهار کرد: آنچه که قبلا تحت عنوان مزایای اجرای عملیات آبخیزداری برای حفظ آب و جلوگیری از فرسایش خاک عنوان می‌شد، امسال و پس از وقوع سیلاب‌ها در چندین استان کشور به عینه مشاهده شد.

وی با بیان اینکه آبخیزداری ضرورتی است که می‌بایست خیلی پیش از این‌ها به آن پرداخته می‌شد، تصریح کرد: آنچه اتفاق افتاد، نشان داد که اقدامات مرتبط با عملیات آبخیزداری، اثرات ماندگار و مفیدی دارند و باعث حفظ ذخایر آبی و خاکی کشور می‌شوند.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، خاطرنشان کرد: متاسفانه در سیلاب‌های اخیر، بیشتر حوادث مربوط به نقاطی بود که حریم‌ها مورد تجاوز قرار گرفته بودند و بر اساس مشاهدات ما به عنوان اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس، در مناطقی که یک مقدار عملیات آبخیزداری انجام شده بود، آسیب کمتری در پایین‌دست رخ داد.

ابراهیمی در ادامه گفت: خوشبختانه ۲ سال پشت سر هم است که از محل صندوق توسعه ملی و با اجازه مقام معظم رهبری، اعتباراتی در بودجه سنواتی کشور برای اجرای عملیات آبخیزداری اختصاص می‌یابد.

وی افزود: به اعتقاد من، ارقام مناسبی برای این منظور در نظر گرفته شده است و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و وزارت جهاد کشاورزی می‌بایست با به کارگیری پیمانکاران خبره، اجرای عملیات آبخیزداری را به ویژه در استان‌های کوهستانی سرعت ببخشند.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در پایان تصریح کرد: به نظر می‌رسد با توجه به ضرورت اجرای عملیات آبخیزداری در کشور، هم دولت می‌بایست در بودجه سال ۹۹ برنامه قوی‌تری ارایه دهد و هم ما باید اعتبارات بیشتری در نظر بگیریم.      

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید