Iranian Agriculture News Agency

آقایی:

رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: حفظ و توسعه پوشش گیاهی اولویت اول سازمان جنگل‌هاست و افکار عمومی سازمان جنگل‌ها را با جنگل‌هایش ارزیابی می‌کند.

حفظ و توسعه پوشش گیاهی اولویت اول سازمان جنگل‌هاست

به گزارش ایانا و به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، خلیل آقایی روز شنبه در شانزدهمین جلسه ستاد هماهنگی اجرای طرح‌های آبخیزداری خاطرنشان کرد: امروز موضوع جنگل‌کاری و افزایش سرانه جنگل برای کشور بسیار مهم و حیاتی است و اگر اقدامات انجام شده از سوی منابع طبیعی منتج به افزایش یک درصدی سرانه جنگل و پوشش گیاهی کشور شود قطعاً سازمان جنگل‌ها موفق عمل کرده است.

وی با بیان اینکه پایش و ارزیابی از پیشرفت فیزیکی فعالیت‌ها بسیار مهم و اساسی است به اعضای ستاد هماهنگی یادآور شد: تا پایان شهریور ماه باید مقدمات کار اقدامات بیولوژیکی جنگل‌کاری نظیر انعقاد قرارداد، چاله‌کنی و تعیین نهال‌ها انجام شود تا ماه‌های مهر و آبان جنگل‌کاری عرصه‌ها آغاز شود.

رییس سازمان جنگل‌ها در ادامه تصریح کرد: به هیچ وجه در جنگل‌کاری‌ها از زون جنگل خارج نمی‌شویم و تمامی جنگل‌کاری ها در زون جنگلی صورت می‌گیرد.

آقایی در ادامه جنگل‌های زاگرس را آبرو و حیثیت سازمان جنگل ها نام برد و خاطر نشان کرد: نقشه راه و سیاست سازمان جنگل‌ها در این حوزه مشخص است، اما باید هرچه سریعتر با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی، شرایط خاک، میزان آب و اینکه نهال‌ها در کدامین نقاط و بذرها در چه نقطه‌ای کاشته شود باید تحلیل مشخص از شرایط وجود داشته باشد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید