Iranian Agriculture News Agency

معاون وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرد:

معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی از هدفگذاری این وزارتخانه برای دستیابی به تولید 1600 گرم محصول به ازای مصرف هرمترمکعب آب در افق 1404 خبر داد.

افزایش سالانه 7 درصدی بهره وری آب کشاورزی

به گزارش خبرنگار ایانا، علیمراد اکبری در دومین روز همایش سازگاری با کم آبی که در وزارت نیرو در حال برگزاری است، اظهار کرد: روند بررسی آمار 30 ساله نشان از کاهش بارندگی و رواناب ها و افزایش درجه حرارت دارد که این امر به دلیل افزایش گازهای گلخانه ای و تغییرات آب و هوایی است و تنها مربوط به کشور ما نیست.

معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به کاهش منابع آب قابل استحصال کشور از 130 به 100 میلیارد مترمکعب، گفت: با تمهیدات اندیشیده شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی، در سازگاری با کم آبی، میزان تولید در بخش کشاورزی نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش پیدا کرده است.

وی، عوامل طبیعی و انسانی را در کاهش منابع آب موثر دانست و تصریح کرد: در جلسه مورخ 6 اسفند 1396 هیات وزیران، بحث تشکیل کارگروه ملی سازگاری با کم آبی با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نیرو، جهاد کشاورزی، کشور، صمت و سازمان های برنامه و بودجه و حفاظت محیط زیست به تصویب رسید.

اکبری هدف از تشکیل این کارگروه را هماهنگی و پیگیری اجرای سازگاری با کم آبی در مناطق مختلف و اتخاذ تصمیمات مناسب عنوان کرد.

معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی در ادامه گفت: یکی از مهم ترین تصمیم های این کارگروه، تصویب برنامه های عبور از تنش آبی در سال 97 در استان های اصفهان و خوزستان بود که باعث جلوگیری از مشکلات بزرگ در این استان ها شد.

وی، تاکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی اصلی تولید غذا به دنبال تولید پایدار با اتکا به پایداری منابع از جمله آب است.

اکبری ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی بحث کاهش سطح زیر کشت آبی را در دستور کار قرار داده است و در عوض به دنبال توسعه عمودی با هدف اشتغال، درآمد و توسعه پایدار با منابع موجود آب و خاک است.

معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به افزایش بهره وری آب کشاورزی در چند سال گذشته گفت: متوسط تولید محصول به ازای مصرف هر مترمکعب آب از 900 گرم به 1320 گرم رسیده است و دستیابی به هدفگذاری 1600 گرم در افق 1404 قابل تحقق است.

وی با بیان اینکه بهره وری آب کشاورزی هرسال 7 درصد افزایش یافته است، خاطرنشان کرد: این امر باعث صرفه جویی 3 میلیارد مترمکعب آب، افزایش تولید 4 میلیون تن محصول و 200 هزار میلیارد ریال صرفه جویی اقتصادی شده است.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید