Iranian Agriculture News Agency

سنددارشدن اراضی از خردشدن زمین‌های کشاورزی جلوگیری می‌کند

مدیرکل دفتر مهندسی وحدنگارسازمان امور اراضی گفت: سنددارشدن اراضی کشاورزی به ماکمک می‌کند بتوانیم زمین‌های خردشده راشناسایی و از تفکیک آن جلوگیری کنیم.

سنددارشدن اراضی از خردشدن زمین‌های کشاورزی جلوگیری می‌کند

به گزارش ایانا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان اموراراضی کشور، محمداحمدی دربرنامه زنده پرسشگر شبکه آموزش سیما اظهارداشت: براساس قانون جلوگیری ازخردشدن اراضی کشاورزی مصوب سال ۱۳۸۵ وتصاویری که دراختیارداریم، اگراراضی کشاورزی بعد از زمان وضع این قانون خرد وقطعه بندی شده باشد شامل تخلف شده و با آن برخورد می‌شود.

وی افزود: درسندهایی که برای اراضی صادر می‌شود، لیبل کاربری کشاورزی زده می‌شود و این خود عاملی است که این زمین‌ها درآمار کشاورزی قرار می‌گیرد و امکان تغییرکاربری آن وجود نخواهد داشت.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید