Iranian Agriculture News Agency

در اولین کارگاه ملی آموزشی مهارت محور نسخه نویسی کودی

سیاست ها و برنامه های مدیریت حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه تبیین شد

در اولین کارگاه ملی آموزشی مهارت محور نسخه نویسی کودی، سیاست ها و برنامه های مدیریت حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه تبیین شد.

 سیاست ها و برنامه های مدیریت حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه تبیین شد

به گزارش ایانا، استفاده از کودهای آلی، شیمیایی و زیستی نقش بی بدیلی در تولیدات گیاهی و ارتقای امنیت غذایی دارد. برنامه جامع حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه در سال 1393 با همکاری ذینفعان تهیه شد. یکی از ارکان مهم این برنامه نظام توصیه و مصرف کود و تقویت جایگاه نسخه نویسی بر مبنای آزمون خاک و گیاه بود. بدین منظور تفاهم نامه اجرایی آزمایشگاه های خاکشناسی و شرکت های خدمات مشاوره فنی خاکشناسی و مدیریت خاک در سال 1397 ابلاغ شده است.

در این راستا و با هدف تربیت نسخه نویس و کارشناس توصیه ای "نخستین کارگاه آموزشی مهارت محور نسخه نویسی کودی" از 7 لغایت 12 آبان ماه توسط موسسه تحقیقات خاک و آب و با همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی برگزار شده و  در دومین روز این کارگاه آموزشی سیاست ها و برنامه های مدیریت حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه وزارت جهاد کشاورزی توسط معاون محترم آب و خاک، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز و رئیس موسسه تحقیقات خاک و آب برای شرکت کنندگان در این کارگاه تبیین شد.

در این مراسم اسدی رحمانی رئیس موسسه تحقیقات خاک و آب با اشاره به اهمیت کود در تولیدات گیاهی مولفه های مختلف نظام کود از جمله برآورد نیاز، تأمین، ثبت کنترل کیفی و مصرف نهاده های کودی را ذکر نموده و به تشریح آن ها پرداخت.

شمس آذر رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی البرز ضمن تقدیر و تشکر از تشکیل این کارگاه به اهمیت نظام کود در قانون افزایش بهره وری کشاورزی پرداخته و چالش های مهم آن را بیان و اظهار خرسندی کردند که سرانجام پس از 15 سال از ابلاغ این قانون موضوع نظام نسخه نویسی در الویت کار قرار گرفته است.

 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید