Iranian Agriculture News Agency

وزیر جهاد کشاورزی:

وزیر جهاد کشاورزی گفت: وزارت جهاد کشاورزی آماده استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، نظام مهندسی و صنفی کشاورزی برای تسریع در فرآیند صدور سند اراضی کشاورزی است.

تا پایان دولت سیزدهم تمام اراضی کشاورزی ایران سنددار می شود

به گزارش خبرنگار ایانا، قرارگاه صدور اسناد اراضی کشور صبح امروز، به ریاست سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد.

ساداتی نژاد  درخصوص اقدامات یک سال گذشته وزارت  جهاد کشاورزی در زمینه صدور سند گفت: در یک سال گذشته بیش از ۶۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی سنددار شده اند.

وی در ادامه افزود: وزارت جهاد کشاورزی آماده استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، نظام مهندسی و صنفی کشاورزی برای تسریع در فرآیند صدور سند اراضی کشاورزی است.

وزیر جهاد کشاورزی در پایان تصریح کرد: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده تا پایان دولت سیزدهم تمام اراضی کشاورزی ایران سند دار می شوند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید