Iranian Agriculture News Agency

سرافرازی:

نشست کارشناسی مدیر کل دفتر امور آب کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی با مدیر و کارشناسان آب وخاک و امورفنی ومهندسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی درمشهد مقدس برگزار شد.

۸۵ درصد اعتبارات وزارت جهاد کشاورزی در حوزه آب وخاک است

به گزارش ایانا و به نقل از معاونت آب و خاک،  رضا سرافرازی مدیرکل دفتر امورآب کشاورزی وزارت جهادکشاورزی ضمن اشاره به نگرش مثبت و رضایت ریاست سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی از عملکرد ارزشمند مدیریت وکارشناسان آب وخاک استان درجذب اعتبارات و اجرای طرحهای آب وخاک، اززحمات ایشان تقدیر کرد.

سرافرازی گفت: بالغ بر ۸۵ درصد اعتبارات وزارت جهاد کشاورزی در حوزه آب وخاک است و بیشترین تعداد طرحها و حجم فعالیتهای اجرایی در استانها در این حوزه  انجام می شود.

وی به دغدغه اصلی موضوع ساختار نیروی انسانی در سطح وزارت جهاد کشاورزی ، وضعیت رفاهی، پست های سازمانی و جایگزینی همکارانی که بازنشسته می شوند اشاره نمود و یاد آور شد بحث تامین نیروی انسانی متخصص همواره به عنوان یک موضوع جدی مورد توجه است.

سرافرازی در رابطه با منابع آب زیرزمینی و سطحی گفت: از ۴۰۰هزار حلقه چاه عمیق در سطح کشور فقط ۱۵درصد به کنتور هوشمند مجهز شده اند و به همین میزان نیز چاه غیر مجاز درکشور وجود دارد .

وی افزود :بر اساس گزارش وزارت نیرو ۵۵ درصد آب مصرفی بخش کشاورزی از آبهای زیر زمینی تامین می شود.

وی اظهار امیدواری نمود که با توجه به عضویت همه دستگاه‌های ذینفع در کارگروه سازگاری با کم آبی در سطح ملی و متناظردر آن در استان بتوان برنامه های تدوین شده کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت دستگاهها در جهت سازگاری با آب برنامه ریزی تدقیق را بتوان محقق کرد.

سرافرازی اطمینان داد: مطالعات خاک به عنوان یک مبحث مهم در اجرای پروژه ها مورد توجه قرار خواهد گرفت.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید