Iranian Agriculture News Agency

مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت :از سال ۹۸پروژه ارتقای امنیت غذایی در استان مرکزی به مرحله اجرا درآمده است

برنامه ارتقای امنیت غذایی در استان مرکزی در مرحله اجرا است

به گزارش خبرنگار ایانا در استان مرکزی، ‌علیرضا کیشانی گفت: این پروژه با هدف افزایش تولید ۲۵درصدی در اراضی دیم با راهکارهای زراعی و به نژادی به مرحله اجرا درآمده است.

کیشانی به مواردی که زمینه افزایش تولید را فراهم می کنند توضیح داد: عواملی مهم مانند نفوذ بذرگواهی شده و ارقام مقاوم به بیماری ها وبهره برداری از آب باران و  رعایت تناوب باعث افزایش تولید می‌شود.

مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان بیان کرد:برنامه سازمان جهادکشاورزی استان مرکزی در سال جاری این است که ۴۰هزارهکتار از اراضی گندم ، ۲هزار۴۰۰هزارهکتار کشت‌نخود ،  ۲هزار و۴۰۰هزار هکتارکشت جو و ۵۰۰هکتار علوفه دیم را دراین طرح سازماندهی کند.

علیرضا کیشانی درخصوص هدف طرح ارتقایی امنیت غذایی در توسعه کشاورزی حفاظتی خاطر نشان کرد : با افزایش مواد آلی خاک درحفظ بقایی گندم مربوط به سال گذشته به دنبال این هستیم که درصد مواد آلی خاک را افزایش دهیم و بتوانیم با استفاده از آب باران و همچنین از کود بصورت متعادل به مقاومت گیاه دربرابر تنشهای خشکی کمک کنیم.

کیشانی افزود :اقداماتی براساس نظر کارشناسانه در بحث کاشت ،داشت ،برداشت در حال انجام است.

وی در خصوص مسایل مرتباط با کاشت محصولات خاطرنشان کرد: در زمینه کاشت محصول مانند عمق کاشت و تراکم کاشت و آماده سازی زمین و تنظیم بذر مسایل و موارد به صورت کارشناسانه در حال بررسی و رسیدگی است.

مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان مرکزی در زمینه داشت و برداشت محصولات کشاورزی گفت: درخصوص داشت محصولات کشاورزی باید مبازره با آفات اراضی و علفهای هرز مورد توجه و بررسی های کارشناسانه قرار گیرد و در مرحله برداشت نیز نظارت برکمباین و تنظیم کمباین  بادقت نظر درحال پیگیری است .

کیشانی در زمینه اقدامات صورت گرفته در سال گذشته حوزه اظهار کرد: پروژه ارتقای امنیت غذایی در اراضی دیم درسال گذشته  در سطح۲۰هزارهکتارگندم دیم ، ۱۲۰۰هکتار جو دیم و ۱۲۰۰هکتارنخود و ۲۵هزارهکتارعلوفه دیم در شش شهرستان استان مرکزی از جمله آشتیان ،شازند ،فراهان و ساوه و زرندیه واراک اجراشده است ودرحال حاضر همچنان در این شش شهرستان کشت می‌شود.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید