Iranian Agriculture News Agency

امیریان مدیراموسرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: از سال 92 تا 98 در بخش های مختلف کشاورزی به 26 هزار و 600 طرح کشاورزی 11 هزارو 870 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.

11 هزار و 870 میلیارد تومان تسهیلات به بخش کشاورزی استان مرکزی

به گزارش خبرنگار ایانا در استان مرکزی، امیریان مدیر امور سرمایه‌گذاری سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی  گفت: از سال 92 تا 98 در بخش کهای مختلف کشاورزی به 26 هزار و 600 طرح کشاورزی 11 هزارو 870 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.

امیریان در گفت اظهار کرد: از سال 92 تا 98 در قالب جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی و تسهیلات بانکی، از سوی بانک کشاورزی و دیگر بانک های عامل در کنار بانک کشاورزی از منابع مختلف از جمله صندوق توسعه ملی دو هزار و 164 طرح به مبلغ 282 میلیارد تومان، از محل اعتبارات کمک های فنی و اعتباری 208 طرح به مبلغ103 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.

وی افزود: همچنین یارانه پرداختی به طرح‌های آبیاری طرح فشار برای 594 طرح  به مبلغ 61 میلیارد تومان بوده که در سطح 19300 هکتار در سطح استان اجرا شده است. از طرفی خط اعتباری مکانیزاسیون کشاورزی بیش از 6 هزار طرح به مبلغ 261 میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند.

 حسین امیریان تصریح کرد: در مدت مذکور تسهیلات رونق تولید به 517 طرح به مبلغ 170 میلیارد تومان و تسهیلات مشاغل خانگی به 574 طرح به مبلغ 6.7 میلیارد تومان و همچنین تهسیلات منابع داخلی بانک ها به بیش از16 هزار و 500 طرح به مبلغ 11 هزار میلیارد تومان پرداخت شده است.

امیریان اضافه کرد: در مجموع از سال 92 تا سال گذشته 26 هزار و 600 طرح معادل 11 هزار و 870 میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند که این امر سبب ایجاد اشتغال مستقیم در این مدت برای 12 هزار و 900 نفر و همچنین افزایش واحدهای تولیدی و افزایش موثر تولید در بخش های مختلف کشاورزی و تامین غذای سالم برای مردم در استان و سراسر کشور شده است.

وی در خصوص طرح های سال جاری بیان کرد: در سال جاری نیز ارائه تسهیلات در بخش های مختلف از صندوق توسعه ملی، کمک های فنی اعتباری، آبیاری تحت فشار، رونق تولید، مشاغل خانگی و ...در حال اجرا است.

امیریان خاطرنشان کرد: به سبب شیوع ویروس کرونا، تسهیلاتی برای آسیب دیدگان از طریق سامانه کارا بارگذاری شده و متقاضیان آسیب دیده می توانند در بخش های مختلف از این تسهیلات بهره مند شوند، همچنین مقرر شده از محل تسهیلات رونق تولید نیز تسهیلاتی به خسارت دیدگان با عنوان رونق تولید ارائه شود که  درآینده نزدیک ابلاغ خواهد شد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید