Iranian Agriculture News Agency

به مناسبت گرامی داشت هفته دولت، مهمترین دستاوردهای اجرای طرح های شاخص بخش کشاورزی در سال 98 و هدفگذاری اجرای این طرح‌ها سال 99 در گزارشی از سوی سازمان جهاد کشاورزی اعلام شد.

هدف‌گذاری برای اجرای طرح‌های شاخص استان مرکزی در بخش باغبانی در هفته دولت

به گزارش خبرنگار ایانا در استان مرکزی، به مناسبت گرامی‌ داشت هفته دولت، مهمترین دستاوردهای اجرای طرح‌های شاخص باغبانی در سال 98 و هدفگذاری اجرای این طرح‌ها در سال 99 در گزارشی از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی اعلام شد.

*توسعه گلخانه ها

توسعه کشت‌های گلخانه‌ای یکی از مهمترین سیاست‌های سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی است که افزایش بهره‌وری و مدیریت راهبردی آب را دنبال می‌کند ؛ به طوری که می‌توان با مصرف مقدار کمی از نهاده‌های تولید و آب به چندین برابر افزایش کمی و کیفی تولیدات دست یافت. لازم به ذکر است مساحت20 هکتار توسعه گلخانه‌ها در برنامه ششم و اقتصادمقاومتی استان مرکزی در سال 98  پیش بینی شده بود.

افزایش کمی و کیفی تولیدات گلخانه ای و کمک به تأمین امنیت غذایی کشور، مصرف بهینه آب، ارتقاء بهره‌وری و صرفه‌جویی در آب، افزایش و رونق صادرات محصولات گلخانه‌ای مازاد در جهت مثبت کردن تراز تجاری کشور، ایجاد زمینه اشتغال پایدار و مولد، استفاده بهینه از نهاده‌های تولید از جمله خاک، آب، نیروی انسانی، انرژی، افزایش اشتغال پایدار به خصوص برای دانش آموختگان بخش کشاورزی از جمله اهداف توسعه گلخانه ها در کشور است.

در سال 98 مساحت 43.5 هکتار گلخانه در استان مرکزی توسعه و مساحت  28 هکتار اصلاح و بازسازی واحدهای گلخانه ای انجام استان گرفت و ضمن افزایش بهره وری و صرفه جوئی در مصرف آب به میزان بیش از 2 میلیون متر مکعب به طور متوسط  10 نفر اشتغال زایی مستقیم برای هر هکتار، مجموعا طی 12 ماهه سال 1398با توسعه 43.5 هکتار گلخانه و اصلاح و نوسازی 28  هکتار گلخانه دراستان  ، برای بیش از 550 نفر اشتغال مستقیم و برای بیش از 1000 نفر اشتغال غیر مستقیم ایجاد شده است.

علاوه بر این، منابع و نهاده های اصلی تولید از جمله آب و خاک حفظ و بیش از 170 هکتار از اراضی کشاورزی زیر کشت سبزی و صیفی در فضای باز آزادسازی شده است. برای سال 99 نیز، توسعه 20هکتار و اصلاح، بازسازی و نوسازی 18 هکتار گلخانه هدفگذاری شده است.

*توسعه باغات در اراضی شیبدار

مهم‌ترین اهداف و ماموریت‌های طرح ایجاد باغات دیم در اراضی شیبدار شامل انجام «مهندسی سامانه‌ها، مهندسی رواناب میکروکچمنت‌ها و مهندسی بستر» بوده که مباحث مربوط به الگوی کشت، ایجاد تنوع کشت پایش تغییرات پارامترهای اقلیمی، مباحث مدیریت باغی، مدل‌ها و سیستم‌های تحلیلی و تصمیم، اقتصاد بارش، جغرافیا و چرخه بارش، توازن و مدیریت جامع بارش را دربرمی‌گیرد.

جلوگیری از تخریب، تبدیل، تغییر کاربری نامناسب اراضی زراعی و ملی با ایجاد باغات مثمر از طریق آب سبز از جمله اهداف توسعه باغات در اراضی شیبدار است.

در سال 98 در راستای برنامه تولید و اشتغال ، بر اساس برنامه ششم پیش بینی شده مساحت 108 هکتار برای استان مرکزی در نظر گرفته شده بود که خوشبختانه مساحت  713 هکتار باغ در اراضی ملی ومستثنیات مستعد و شیبدار با حداقل  بارندگی 300 میلی مترو بالاتر انجام گرفت.

در سال 108 نیز برای توسعه هکتار باغات در اراضی شیبدارسطح استان  بر اساس برنامه ششم هدفگذاری شده است.

*توسعه و فرآوری گیاهان دارویی

گیاهان دارویی یکی از منابع بسیار ارزشمند درگستره وسیع منابع طبیعی ایران هستند که در صورت شناخت علمی، کشت، توسعه و بهره برداری صحیح می توانند نقش مهمی در سلامت جامعه، اشتغال‌زایی و صادرات غیرنفتی داشته باشند. تنوع آب و هوا و شرایط اکولوژیک مختلف، باعث تنوع و غنای گیاهان  دارویی در سراسر ایران شده است. خوشبختانه در سال های اخیر، تلاش های فراوانی برای شناخت همه جانبه گیاهان دارویی از نظر نوع گیاهان و پراکنش آنها در ایران، شرایط اکولوژیک، استفاده‌های دارویی، استخراج، تجزیه، شناسایی مواد موثره، کشت و اهلی کردن، اصلاح گونه‌های مهم، بررسی روش‌های نوین در افزایش مواد موثره و مطالعه اثرات دارویی آنها صورت گرفته و نتایج جالب توجهی نیز حاصل شده است.

در سال 98، توسعه کشت گیاهان داروئی در سطح 1215 هکتاردر سطح استان  انجام و بیش از 500 تن محصول تولید شد. هماهنگی جهت تولید کشاورزی مبتنی بر قرارداد، ایجاد یک تشکل منسجم جهت توسعه زنجیره ارزش گیاهان دارویی در سطح تعاونی ها، از اقدامات مهم استان در این حوزه بوده است

در سال 99 ، 1300هکتار افزایش سطح زیرکشت این گیاهان دراستان هدفگذاری شده است.

*تامین نهال های اصلاح شده

تولید نهال اصیل و سالم، اصلاح فرآیندهای تولید نهال، به عنوان یکی از اساسی‌ترین ابزارهای تحول بخش باغبانی در جهت مقابله با تهدیدات و تنش‌های محیطی و بیولوژیکی و استفاده از فرصت‌ها و مزیت‌های موجود در بخش باغبانی، مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین در این پروژه به منظور دستیابی به تولید نهال گواهی شده و تامین نهال اصلاح شده داخلی، برنامه‌ریزی لازم از طریق ایجاد زیرساخت‌های لازم از جمله هسته‌های اولیه ارقام تجاری وارداتی و بومی و همچنین باغ‌های مادری در حال انجام است. 

مهمترین اقدامات انجام شده در این استان در سال 98 در راستای حمایت از تولید نهال سالم، اصیل و استاندارد توزیع 1450میلیون یارانه به احداث کنندگان باغ توسط نهال استاندارد بوده است .

همچنین تعداد 2.5  میلیون اصله نهال اصلاح شده در استان تولید و بین باغداران استان و سطح کشورتوزیع شده است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید