Iranian Agriculture News Agency

مدیر آب و خاک گفت: با اخذ مشاور راهبردی ستادی جهت بررسی فرایند و تسهیل در روند اجرای سیستم های آبیاری تحت فشاردر استان مرکزی، مشاور در کنار دولت یا در کنار سازمان جهاد کشاورزی مدیریت آب و خاک سازمان قراربگیرد .

تسهیل در اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار در استان مرکزی

به گزارش خبرنگار ایانا در استان مرکزی، مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی در جلسه روز گذشته اظهار کرد: با توجه به نقش سیستم‌های آبیاری تحت فشار که در صرفه جویی آب و استفاده بهینه از منابع آب تامین آب جدید تامین امنیت غذایی کشور و میل به خود کفایی در بخش کشاورزی و تامین نهاده ها و پیش رو بودن استان مرکزی، به عنوان یکی از استان های بزرگ در اجرای سیستم رسانی بزرگ و موفق در اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار.

فرزاد کوهدانی اعلام  کرد: با بررسی از وضعیت موجود آبیاری تحت فشار چه آبیاری تحت فشاری که در سنوات قبل اجرا شده و چه آبیاری تحت فشاری که در حال اجرا است از صفر تا صد پروژه  از مرحله تشکیل پرونده تا مرحله تحویل قطعی انجام دهد و اگر نارسایی‌هایی هست در این زمینه نقاط ضعف بررسی و شناسایی شود؛ و برطرف شود  اگر نقاط قوتی هم هست به عنوان یکی از مدل های موفق در سطح کشور مطرح شود، شاید توسط سایر استاناها نیز بتواند  مورد استفاده قرار گیرد.

وی در ادامه افزود: موضوع جلسه با اخذ یک مشاور راهبردی ستادی جهت بررسی فرایند و روند اجرای سیستم‌های آبیاری تحت فشار در استان مرکزی این کار به یک مشاور استانی واگذار شده که به‌عنوان مشاور در کنار دولت یا در کنار سازمان جهاد کشاورزی مدیریت آب و خاک سازمان قرار بگیرد و روال تشکیل پرونده‌ها و روال اجراها و نظارت‌ها و بررسی‌ها تا تحویل قطعی طرح‌ها و حتی نظارت بر بهره‌برداری یعنی این که سیستمی که به کشاورز تحویل می‌شود چطور مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد و یک تحلیل انجام دهد؛  به  مدیریت آب و خاک انعکاس دهد نقاط قوت را معرفی و به عنوان یکی از مدل‌های موفق که مدل موفق در سیستم آبیاری تحت فشار بسیار داریم بتواند به عنوان مدل موفق قابل ارایه به کشور باشد، و نقاط ضعف را هم به ما گزارش دهد که نقاط ضعف هم برطرف شود تا بتوانیم سیستم های آبیاری تحت فشار را با نتایج و عملکرد ها و کارایی هایی که در سطح کشور بتوانیم تسهیل ببخشیم و گام های محکم تری در این زمینه برداریم و به نتیجه بهتری برسیم.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید