Iranian Agriculture News Agency

سرپرست مدیریت حفظ نباتات استان مرکزی با بیان اینکه بیماری "زنگ زرد" یکی از مهمترین بیماری‌های برگی گندم به شمار می رود، گفت : شرایط آب و هوایی موجود از جمله خنکی هوا و وجود رطوبت نسبی مناسب اصلی‏ترین دلیل ایجاد بیماری "زنگ زرد" در مزارع گندم است که اگر به موقع شناسایی و سمپاشی نشود می تواند خسارت سنگینی به گندم کاران وارد کند.

ادامه مبارزه شیمیایی با زنگ زرد گندم در مزارع گندم و جو استان مرکزی

به گزارش خبرگزاری ایانا مرکزی ، قدمی افزود: خطر بروز و شیوع این بیماری بیشتر در کشت‌های آبی شهرستان‌های استان که  بارندگی مناسبی داشتند احساس می‌شود.

وی از کشاورزان خواست تا نسبت به تهیه سموم توصیه شده علیه این بیماری از فروشگاه‌های مجاز سموم دفع آفات نباتی اقدام و مزارع گندم خود را سمپاشی کنند. سرپرست حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مرکزی افزود: با توجه به شرایط آب و هوایی موجود در استان امکان بروز بیماری‌هایی از قبیل سفیدک و سپتوریوز در مزارع گندم وجود دارد و کشاورزان به محض مشاهده باید نسبت به سمپاشی مزارع با سموم شیمیایی توصیه شده اقدام کنند.

گفتنی است؛علائم بیماری "زنگ زرد" در روی برگ های جوان به صورت جوش یا تاول هایی به رنگ زرد مایل به نارنجی ظاهر می شود و سپس این جوش ها به هم پیوسته و نوارهایی در امتداد رگبرگ های در هر ۲ سطح برگ نمایان می شود.

زنگ زرد به اندام های مختلف گندم مانند برگ, غلاف، ساقه , خوشه , گلوم و گلومل حمله کرده و در بهار زودتر از سایر زنگ ها مشاهده می‌شود.

تاکنون در سطح ۲ هزار و 963 هکتار از مزارع گندم و جو علیه این بیماری مبارزه انجام شده

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید