Iranian Agriculture News Agency

آنجفی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی درجلسه کمیته فنی بخش کشاورزی تدوین سند استانی جهش تولید گفت: در سال جاری در حوزه کشاورزی فرصتی مهیا شده است که با شناسایی و رفع موانع و مشکلات موجود در راستای جهش تولید و افزایش ظرفیت های موجود در سطح استان در حوزه کشاورزی گام برداریم.

در بسیاری از حوزه‌های کشاورزی، ظرفیت افزایش تولید وجود دارد

به گزارش خبرگزاری ایانا مرکزی ،آنجفی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی درجلسه کمیته فنی بخش کشاورزی تدوین سند استانی جهش تولید گفت: در سال جاری در حوزه کشاورزی فرصتی مهیا شده است که با شناسایی و رفع موانع و مشکلات موجود  در راستای جهش تولید و افزایش ظرفیت های موجود در سطح استان در حوزه کشاورزی گام برداریم.

وی افزود: در بسیاری از حوزه های کشاورزی، ظرفیت افزایش تولید وجود دارد اما به دلیل محدودیت تسهیلاتی، خلا قانونی، محدودیت ضوابط و مقررات این امر محقق نشده است از این رو می طلبد در کمیته فنی کشاورزی در سایه همفکری و هماهنگی با ارائه راه حل و پشنهادات سندی کاربردی و قابل اجرا را تدوین و ارائه کنیم.

کتانفروش معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی استان مرکزی نیز در این جلسه از تشکیل ستاد راهبردی سند عملیات جهش تولید با مجموع سه کمیته فنی کشاورزی، صنعت و معدن و تولید و خدمات در استان خبر داد.

وی بیان کرد: امنیت غذایی، ایجاد بستر اشتغال،  تخصیص 32 درصد تولید ناخالص ملی کشور و همچنین اختصاص بخش قابل توجه منابع تولید و سرمایه به بخش کشاورزی از جمله علل اهمیت حوزه کشاورزی در سند جهش تولید است.

کتانفروش توسعه تکمیل زنجیره تولید محصولات کشاورزی، تامین سرمایه در گردش، احداث گلخانه ها و تولید و پرورش آبزیان و ...  را از جمله محورهای تدوین پروژه های کشاورزی در بحث جهش تولید دانست و گفت: بر اساس ابلاغیه ستاد، پروژه های پیشنهادی باید برپایه بالفعل نمودن ظرفیت های راکد،  افزایش جهش سطح تولید، استفاده از ظرفیت های داخلی و استفاده از توان بخش خصوصی تدوین و هدفگذاری شود.

 وی تعداد پروژه های استانی در بخش های مختلف را  حدود 36 پروژه دانست و افزود: از این مجموع، تعداد 11 پروژه پیشنهادی به حوزه کشاورری اختصاص دارد و اغلب این پروژه ها با سرمایه گذاری بخش خصوصی و در حال اجرا و دارای پیشرفت فیزیکی هستند.

کتاتفروش خاطر نشان کرد: هم راستا با دستورالعمل های ستاد، وزارت جهاد کشاورزی با رویکرد افزایش صادرات و کاهش واردات برنامه جهش تولید و اجرا طرح های نیمه تمام و قابل افتتاح  در سال جاری را در دستور کار خود قرار داده است.

بحث نحوه تامین اعتبار برای اجرای پروژه های پیشنهادی، توسعه ظرفیت های موجود و استفاده بهینه از منابع و سرمایه، شناسایی و رفع موانع و مشکلات تولیدی و افزایش بهره وری و کمیت و ... از جمله موضوعاتی بود که توسط اعضا در این جلسه طرح و بیان شد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید